Lekcje TypeScript dla początkujących

TypeScript to język programowania, który rozszerza funkcjonalność języka JS i różni się od niego tym, że pozwala na jawne statyczne przypisywanie typów. Obsługuje klasy podobne do klasycznych języków zorientowanych obiektowo. Możliwość dołączania modułów zwiększa szybkość tworzenia kodu, ułatwia pracę profesjonalistom, poprawia czytelność i pomaga w wyszukiwaniu błędów podczas tworzenia (kompilacji).

Wybraliśmy darmowe lekcje wideo języka programowania TypeScript do samodzielniej nauki w domu.


Podstawy

TS jest stosunkowo nowym narzędziem, które wymaga uważnego studiowania, zwłaszcza dla osób bez wcześniejszego doświadczenia z językami typowanymi. Z praktyką można dostrzec, że język ten, choć wymaga niełatwego podejścia, ma wiele do zaoferowania.


Środowisko do programowania

Aby rozpocząć prawidłową pracę, należy zainstalować system do kompilacji kodu. Żeby przejść do wykonywania projektu wymagana aplikacja Node.js. Platforma ta w stanie sprawić, że polecenia używane przez programistę będą zrozumiałe dla komputera. Sensowne także dodanie niezbędnych bibliotek, aby przyspieszyć i uprościć proces tworzenia i testowania struktury programu.


Kurs wideo online

Dzięki zastosowaniu języka TypeScript aplikacje mogą być stabilne, a ich struktury bez problemów sprawdzane na obecność błędów.


Funkcje

Funkcji można używać do argumentowania działań dla systemu, określania poleceń oraz tworzenia poziomów czynności w programach. Mogą one być różne, ale zawsze mają na celu wskazanie wymaganego działania.


Podcast

TS to jeden z popularnych sposobów na nadanie strukturze systemu bardziej jasnego i czytelnego wyglądu.


Interfejsy

Ten typ narzędzi używany jako wzajemnie powiązana grupa właściwości i metod, które mogą charakteryzować pewne obiekty, ale nie są w stanie zapewnić, że takie właściwości zaimplementowane lub zainicjowane w systemie. Użytkownik może tworzyć i nazywać dodane cechy, a następnie używać ich zgodnie z potrzebami. Ze względu na zadanie elementy będą odpowiadać podanej składni.


Obiekty

Podczas tworzenia programu konieczne dodanie pewnych elementów, które zwiększają użyteczność przyszłej aplikacji. Programista ma oczywiście swobodę decydowania o tym, co będą zawierać poszczególne bloki. Mogą to być dane zawierające cyfry lub litery. 


Generics

Obiekty te pozwalają specjaliście na oznaczenie obiektów systemu jako typu, z możliwością dalszej modyfikacji dodatkowych cech bez zmiany podstawowych właściwości elementów. Funkcja ta przydatna w zastosowaniach, w których istnieje potrzeba dostosowania systemu do wymagań użytkownika w celu zwiększenia jego użyteczności. 


Praca z tabelami

Do przechowywania danych do czasu, gdy będą one potrzebne, należy używać tabel. Można w nich zapisywać informacje i w razie potrzeby wyszukiwać później za pomocą specjalnych poleceń. W językach programowania trudno wyobrazić sobie pracę bez tego narzędzia, ponieważ semantyka kodu już sama w sobie implikuje różne typy danych, a jeśli istnieje potrzeba stworzenia aplikacji o elastycznej funkcjonalności, ważne używać takich elementów.


Klasy abstrakcyjne

Podczas pisania kodu, gdy wspomniane elementy z właściwościami, które w rzeczywistości mogą nie mieć żadnych specjalnych cech, trzeba zastosować opis abstrakcyjny. Na przykład prostokąt będzie istniał tylko wtedy, gdy zostaną określone jego parametry. Do tego momentu to tylko określenie typu figury geometrycznej.


Union i Intersection

Język programowania może charakteryzować obiekty jako należące do danej kategorii na podstawie kryteriów wyboru. W zależności od określonych charakterystyk nowy element zostanie dodany do kategorii zdefiniowanej wcześniej przez programistę jako odpowiadająca temu typowi. Funkcja ta szeroko stosowana w programach, w których trzeba sortować rodzaje, rozmiary, warianty, jakości różnych rzeczy.


Utilities

Czasami zachodzi potrzeba przypisania właściwości do typów. W niektórych przypadkach ma to na celu wyłączenie możliwości edycji obiektów, a także ustawiania typu za pomocą polecenia Rekord. Generalnie dostępne są opcje Pick, Required, Readonly, Omit, Extract, Exclude i inne. Ich nazwy nie zawsze mają ścisły związek logiczny, ale wcale nie zmniejsza to ich użyteczności.


Dekoratory

Ta opcja powoduje zmiany w klasach i ich metadanych bez bezpośredniego modyfikowania kodu. Dzięki tej opcji programowania można przypisać funkcje do różnych typów elementów. Opanowanie takiej metody pozwala uniknąć niektórych czasochłonnych procesów.


Typ never


Emumy


Użycie tsconfig

Jest to plik służący do konfiguracji kompilatora, a dokładniej niektórych parametrów, które wyświetlane w strukturze w dokładnie taki sam sposób, jak w samym systemie, więc łatwo będzie określić przeznaczenie każdego elementu. Na przykład użytkownik może zastosować wymagane standardy, ustawić adres katalogu dla plików oraz wygenerować szablon dla porównania elementów źródłowych i docelowych. Dostępna także funkcja dołączania do projektu zestawu materiałów bazowych.


React

Program napisany przez programistę nie będzie kompletny, dopóki nie otrzyma unikalnego interfejsu użytkownika. Profesjonaliści powinni być w stanie zrobić to samodzielnie, ponieważ ta umiejętność gwarantuje, że wszystkie etapy projektu można zrealizować bez pomocy. Na początek należy dodać odpowiednią bibliotekę, a następnie od razu przystąpić do pracy.


Backend

Ten język programowania pozwala na uzyskanie bardziej kompaktowej struktury kodu niż inne, dzięki czemu umożliwia wykorzystanie go w części systemowej aplikacji. Programiści zgodziliby się, że taki zestaw poleceń semantycznych działa doskonale i ma elastyczność potrzebną do tworzenia nowoczesnego oprogramowania.


Użycie hooków w programowaniu funkcyjnym (React + TS)


TS od strony mniej znanej


Praktyczne użycie operacji na bitach


Repozytorium


Nowoczesny Frontend


Szkolenie z TypeScript i NodeJS


React, TS i JSX


Nawet jeden rozwinięty język bywa użyteczny na wiele różnych sposobów. Programowanie umożliwia udział w opracowywaniu i stosowaniu najnowocześniejszych technologii, dlatego jest to zawód ciekawy i potrzebny.


477
30 wideo