Lekcje Python dla początkujących

Jeden z najpopularniejszych języków programowania ostatnich lat, Python znajduje zastosowanie w tworzeniu aplikacji internetowych, uczeniu maszynowym, analizie danych i automatyzacji procesów. Posiada możliwości dynamicznego typowania, automatycznego sterowania pamięcią, obliczeń wielowątkowych, a także wygodne struktury danych i mechanizm obróbki wyjątków.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje Python dla początkujących programistów do samodzielniej nauki w domu.


Wprowadzenie

Nie da się rozpocząć nauki bez posiadania specjalnego oprogramowania do podglądu wykonywania poleceń. Istnieje oficjalna strona internetowa Pythona, na której znajdują się wszystkie potrzebne informacje. Pozostaje tylko pobrać i zainstalować odpowiednią wersję oprogramowania, aby rozpocząć swoją podróż w świat programowania.


Podstawy

Zdecydowana większość programistów uważa Pythona za jeden z najłatwiejszych języków, który nadaje się do nauki jako pierwszy. Praca nad dowolnym projektem zawsze pochłania kilka razy mniej czasu niż w przypadku korzystania z alternatywnych rozwiązań.


Dla początkujących

Python zyskał ogromną popularność ze względu na łatwość nauki, prostą składnię, zwięzłość, możliwość korzystania z dużej liczby bibliotek oraz powszechność wśród firm informatycznych.


Darmowy kurs

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem. Składa się z jednego 8-godzinnego wideo w którym szczegółowo przedstawiono wstępną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia nauki. Począwszy od instalacji, nauki składni, zmiennych, funkcji, wyrażeń warunkowych, wyjątków aż po pisanie pierwszych programów. W wyniku kursu początkujący nauczą się pracować z bibliotekami i modułami oraz będą potrafili rozpoznawać obiekty i głos.


Zmienne

Zmienna to komórka w pamięci, w której można umieścić informację. Do komórki tej odwołujemy się ze względu na przypisaną jej nazwę.


Konwersja zmiennych


Operatory logiczne

Są to jednostki podstawowe, ponieważ stanowią podstawę sekwencji wydawanych poleceń. Istnieje kilka ich rodzajów, takich jak AND, OR, NOT. Oprócz operatorów logicznych należy znać również inne warianty, takie jak operatory arytmetyczne, relacyjne, przypisania, identycznościowe, przynależności, bitowe.


Manipulacja stringami


Instrukcje warunkowe


Pętla While

Aby pisać szybki kod, początkujący programiści muszą po prostu poznać funkcje pętli. W tym języku istnieje kilka wariantów tego rodzaju poleceń. Każde z nich oznacza pewne instrukcje dla systemu, które będą wykonywane bez zatrzymywania, dopóki dane warunki prawdziwe.


Pętla For


Funkcje

Dobry kod powinien często zawierać zdefiniowaną listę instrukcji sekwencyjnych umożliwiających wykonanie predefiniowanych poleceń po wywołaniu ich po imieniu w dowolnym czasie i miejscu programu.


Tablice


Moduły


5 projektów w Pythonie

W procesie nauki najlepiej jest łączyć teorię z obrazowymi przykładami z praktyki.


Wstęp do obiektowości


Programowanie obiektowe


Kontrola czasu


Słownik


Generatory

Gdy ilość danych przepełni pamięć, system może zacząć działać słabo. Sytuacja taka zdecydowanie negatywnie wpływa na funkcjonowanie, a w szczególności na szybkość działania komputera. Jeśli trzeba porównać niektóre informacje, ładowanie całej ich ilości do pamięci RAM nie jest optymalnym rozwiązaniem. Generator Pythona pomaga w tym zadaniu, otwierając i przetwarzając kolejno pliki. Narzędzie to również przydatne w przypadku potrzeby zintegrowania analizy niekończącego strumienia danych.


Wyjątki i obsługa błędów

Wyjątki pomagają utrzymać działanie programu, gdy system wykryje zawodną przeszkodę i gotów przerwać pracę. Dzięki wyróżnieniu takich przypadków można uniknąć klasycznych problemów związanych z brakiem pamięci i innych niekrytycznych sytuacji.


Dekoratory

Jeśli dana opcja już istnieje i działa dobrze, nie trzeba zmieniać kodu. Ta funkcja pozwala zintegrować nowe możliwości z istniejącymi rozwiązaniami bez konieczności zmiany oprogramowania źródłowego. 

Rozwiązanie wygodne i istotne w kontekście metaprogramowania, które oczywiście bardzo dobrze służy do oszczędzania czasu i z wysokim stopniem skuteczności do poprawiania istniejących właściwości tekstu komputerowego.


Jak importować biblioteki


Łączenie z bazą danych MySQL


Uczenie maszynowe

W świecie technologii znajomość języka programowania może pomóc stać się człowiekiem zdolnym do wykorzystania najbardziej zaawansowanych narzędzi do realizacji potencjału ludzkiego, czyli robotyki opartej na sztucznej inteligencji.


Czy warto

Python to intensywnie rozwijający się język programowania, który w 2023 roku znalazł się w pierwszej piątce rankingu TIOBE. Pozycja jest więcej niż wysoka, gdyż ranking ten obejmuje stu pięćdziesięciu uczestników, których indeks popularności obliczany jest na podstawie liczby zapytań wyszukiwania typu "language+programming".


3 590
30 wideo