Lekcje PHP dla początkujących

Programowanie jest dziś szczególnie istotne, ponieważ współczesna technologia często opiera się na procesach obliczeniowych wykorzystujących kod. Język PHP znalazł zastosowanie w projektach internetowych i pozwala tworzyć całkiem niezłe algorytmy i polecenia do różnych celów. Korzystając z niego, można uczestniczyć w rozwoju gier online, dużych platform internetowych, zarządzać sieciami społecznościowymi, sklepami elektronicznymi.

Wybraliśmy darmowe lekcje wideo PHP dla początkujących z serwisu Youtube do nauki w domu.


Jak skonfigurować środowisko

Aby rozpocząć szkolenie należy zainstalować kilka narzędzi, a mianowicie emulator serwera. 

Najlepiej zacząć od najbardziej zaawansowanych i popularnych opcji, ponieważ unikalne wersje mogą być ograniczone lub nieaktualne.


Komentarze i typy danych

Do oznaczania poleceń w kodzie należy używać oznaczeń. Pozwalają one systemowi na zastosowanie predefiniowanej operacji logicznej i tym samym ograniczenie wartości, które można odzyskać po wykonaniu kodu. Typ danych określa, które operacje mogą być realizowane w czasie rzeczywistym.


Operatory arytmetyczne

Kod w oryginale to zestaw liczb i system rozumie tylko to. Aby program wykonywał się prawidłowo, należy używać znaków umożliwiających operacje na liczbach. Mogą to być znaki +, - i tak dalej.


Operatory logiczne

Język programowania PHP udostępnia zestaw operatorów, które mogą decydować o kolejności wykonywania kodu w zależności od wyniku przetwarzania danych. No, or są takimi elementami i pomagają w kontrolowaniu postępu realizacji zadań.


If i Else

Bez warunków trudno byłoby pracować, ponieważ gwarantują one, że kod będzie wykonywany zgodnie z podanymi kryteriami przez nieograniczoną liczbę cykli. Każde z poleceń w pełni logiczne i odpowiada swojemu tradycyjnemu znaczeniu.


Switch

Pozwala na zwiększenie funkcjonalności programu i dostosowanie go do aktualnych warunków pracy. Możliwe ustalenie pewnych reguł i na ich podstawie system będzie uciekać do zmiany sposobu realizacji kodu. Switch ułatwia szybką zmianę procesu pracy systemu podczas zestawiania danych.


While i For

Polecenia While i For zapewniają pracę cykliczną przy rozpoznawaniu wartości predefiniowanych. Programista w stanie skrócić czas potrzebny do napisania nieskończenie dużej liczby identycznych sekwencji za pomocą tych funkcji.


Pętla Foreach


Break i Continue

Żeby przerwać pętlę i tym samym uchronić system przed przeciążeniem racjonalne jest użycie tych komend. Wystarczy wprowadzić do kodu potrzebną czynność, a system w trakcie wykonywania kodu zatrzyma się lub przełączy na inny proces, gdy zaistnieją warunki do zmiany trybu pracy.


Tablice

Aby pomieścić więcej danych w swoim kodzie bez konieczności osobnego pisania właściwości obiektu, możemy ustrukturyzować elementy, tworząc tablicę. W tym przypadku dopuszczalne uformować wyznaczone zmienne o unikalnych cechach do przyszłego wykorzystania.


Tablice Asocjacyjne


Funkcje


Wgrywanie plików na serwer


Działania na plikach


Filtr

Jeśli istnieje potrzeba odfiltrowania przychodzących informacji lub stworzenia ograniczeń dotyczących warunków, w jakich informacje mogą być wprowadzane, należy skorzystać z tej funkcji. To dość uniwersalne rozwiązanie, które może działać w różnych warunkach.


Obiektowość


Obiekty i klasy

Utworzone obiekty mogą być uporządkowane na przyszłość, zgodnie z ich właściwościami, tak aby ich wywołanie odbywało w momencie utworzenia określonego zapytania. W ten sposób łatwo charakteryzować obiekty i ograniczać ich funkcjonalność.


Współpraca PHP z bazą danych


Bazy danych


Obsługa formularzy (Get, Post)


Include i Require

Aby uniknąć niejasności związanych z komplikowaniem kodu, dozwolone użycie części kodu jako podstawy procesu wykonawczego w różnych scenariuszach. Funkcje te umożliwiają dodanie wymaganych części programu do określonych miejsc.


Łączenie z bazą danych


Sesja

Tworzenie nowoczesnej platformy bez automatyzacji procesu korzystania z interfejsu niemożliwe. Podstawy tej funkcjonalności znajdują się w kodzie, a każda akcja, która wymaga uproszczenia z punktu widzenia użytkownika, musi być wcześniej napisana za pomocą polecenia Session.


Tutoriale


Tworzenie prostej gry


Formularz rejestracji


Przeglądarka zdjęć


Budowa silnika od zera


Przetwarzanie daty i czasu serwera


Cookies


PDO


Wyszukiwarka


Konstruktory i destruktory


Dziedziczenie


Interfejsy i klasy abstrakcyjne


Modyfikatory dostępu


Modyfikatory statyczne


Referencje


Obsługa wielu podstron


Darmowy kurs Laravel online


PHP to aktualny język programowania i zdecydowanie warto go poznać, jeśli zamierzacie tworzyć serwisy internetowe.


1 831
40 wideo