Lekcje SQL dla początkujących

Programowanie wymaga staranności, profesjonalizmu i pewnego zasobu wiedzy. Konieczne poświęcenie czasu na różne aspekty pisania kodu, aby uzyskać produkt końcowy wysokiej jakości, ale nawet w takiej sytuacji nie każda platforma będzie działać dobrze bez integracji z bazą danych. SQL pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie systemami przechowywania i archiwizacji informacji.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo języka programowania SQL do samodzielniej nauki w domu.


Konfiguracja

Aby rozpocząć pracę, należy przygotować oprogramowanie. W tym przypadku chodzi o Workbench. Przejdź do ustawień i określ ścieżkę dostępu do bazy danych, a następnie załaduj ją. Na dole widoczne okno, w którym widać stan poleceń i można sprawdzić, jaki problem wystąpił, jeśli praca nie została zakończona. Narzędzia do pracy mogą być płatne i bezpłatne. Funkcjonują one niemal identycznie i po opanowaniu jednego z nich nie powinno być trudności z pozostałymi.


Kurs wideo online

Cechą tego zestawu semantycznego jest zdolność do tworzenia struktur i zarządzania tablicami do przechowywania danych oraz możliwość interakcji z innymi językami za pomocą modułów. Platforma zbudowana przy użyciu narzędzia umożliwiającego dostęp do informacji, usuwanie, edycję i definiowanie danych.


Porządkowanie wyników

Wszystkie informacje są o wiele łatwiejsze do odczytania, jeśli zostały wcześniej przygotowane. W tym przypadku mówimy o sortowaniu. Przy okazji, jak wiadomo, istnieje również porządek alfabetyczny, numeracja, narastający i malejący. Nie ma znaczenia, które dane muszą być kolejno wpisywane, nie ma też znaczenia, które pole zostanie wybrane. Bez sekwencji każda zmiana stanie po prostu matrycą, w której znalezienie interesującego nas obiektu zajmie dużo czasu, dlatego warto zwrócić na to uwagę na samym początku nauki.


Ograniczające warunki poszukiwania

Ponieważ mówimy teraz o tworzeniu baz danych, dobra syntaktyka wymaga użycia pewnych poleceń. W ten sposób będzie można kontrolować stabilność systemu i stabilność procesu wykonywania poleceń. Gdy tabele pełne różnych kategorii i trzeba wybrać kilka pojedynczych grup, można użyć poleceń, które uporządkują podane informacje. Na przykład Limit i Distinct. Opcja taka zapewnia niezwykłą wygodę i pozwala lepiej skoncentrować uwagę na wykonywanym zadaniu, ponieważ system wyświetla tylko to, co użytkownik chce zobaczyć.


Tutorial

Warto powiedzieć, że nie ma potrzeby dużej wiedzy na początek, a nauka będzie znacznie szybsza w porównaniu z opcjami języków programowania niskiego poziomu.


Ustalanie według Group by

W miarę jak użytkownik poznaje sposoby wyszukiwania danych, zdobywa nowe polecenia i może ich używać do sortowania dostępnych kategorii w dowolnej formie. Całkiem realne znalezienie listy elementów na podstawie ich podziału na grupy, na przykład w celu określenia średniego kosztu elementu w danej kolumnie. Dopuszczalne także oddzielenie wszystkich wartości w kolejności, niezależnie od cech drugorzędnych. Opcja "Group by" znajduje się na końcu polecenia wyszukiwania, a jej wstawienie wymusi na systemie dopasowanie danych do struktury, która bezpośrednio porządkuje uzyskane wcześniej wyniki w zespoły.


Korzystanie z opcji Join

To słowo kluczowe pozwala uprościć długość poleceń, ale jednocześnie uaktywnić żądaną metodę łączenia. W rzeczywistości ta funkcja należy do najczęściej używanych w tym narzędziu. W rzeczywistości słowo aktywuje wyszukiwanie i zjednoczenie tabel według parametrów. Dane zostaną dopasowane tylko wtedy, gdy ustawienia filtra będą zgodne z kryteriami określonymi przez użytkownika.


Dodawanie nowych informacji

Bardzo ważnym i jednym z podstawowych operatorów w języku występuje "Insert". Umożliwia on wypełnianie tablic nowymi danymi, przy czym istnieje kilka opcji znajdowania odpowiedniej kolumny, w której należy umieścić zapisy. 

Dostępne wartości można wprowadzać za pomocą opcji Values lub za pomocą metody Select. Obie metody działają z taką samą szybkością, dlatego wybór należy do specjalisty.


Aktualizowanie tablic

Każda baza danych musi być regularnie odnawiania, aby uniknąć sytuacji, w której wszystkie istniejące wartości byłyby nieaktualne. Dotyczy to każdego archiwum, i nie ma tu żadnych wyjątków. Polecenie Update umożliwia poprawienie już istniejących wpisów w kolumnach tabeli. Ważne też uwzględnienie miejsca edycji przy użyciu słowa kluczowego Where. W przeciwnym razie wszystko ulegnie zmianie.


Indeks w bazie danych


Usuwanie kolumn

Do usuwania niepotrzebnych wpisów, jak również do innych operacji, służy specjalne polecenie, Delete. To polecenie nie ma skomplikowanej składni i jest wykonywane natychmiast, ale jeśli nie zostanie określona lokalizacja, wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Dlatego, w zależności od wymagań, może być konieczne użycie słowa kluczowego Where.


Warunki

Instrukcja Case umożliwia systemowi postępowanie zgodnie z pewną logiką, jeśli zostało wydane wcześniej zdefiniowane polecenie, ale wynik może mieć kilka wartości. Operator ten opiera się na zasadzie wyjaśniania, z pozycji sprawdzania, czy aktualny warunek prawdziwy. Ważne z kolei użycie dodatkowego słowa When.


Kurs PL/SQL


Kurs PostgreSQL


Kontrola czasu

W wielu procesach niezbędne rejestrowanie odstępów czasu i godzin spędzonych przy wykonywaniu procesu. Jeśli dane rejestrowane, zapisuje się również informacje o czasie, co oznacza, że w przyszłości będzie można śledzić wszystkie zmiany i wyszukiwać szczegóły w archiwum w dowolnej kolejności.


Darmowy kurs wideo MySQL


Projektowanie Indeksów w SQL Server


5 pytań rekrutacyjnych dla programisty SQL


Praca z bazami danych z pewnością dostarcza wielu ciekawych wrażeń. Będzie to również aktualne, ponieważ ilość informacji przechowywanych na świecie rośnie i z tego powodu wiele jednostek potrzebuje specjalistów, którzy pomogą rozwiązać problem zapisu i odczytu tych danych.

2 834
30 wideo