Lekcje JavaScript dla początkujących

Jednym z najpopularniejszych języków programowania jest obecnie jаvascript, który jest wykorzystywany w aplikacjach i na stronach internetowych w celu dodania interaktywności. Został on pierwotnie zaprojektowany do tworzenia stron i aplikacji internetowych, które mają działać w czasie rzeczywistym, to znaczy szybko reagować na działania użytkowników. Obecnie jest on używany w serwerach, aplikacjach i urządzeniach mobilnych.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo języka programowania JS do samodzielniej nauki w domu.


Podstawowa wiedza

Kod ten znalazł zastosowanie w systemach przeznaczonych do tworzenia interfejsów użytkownika, a dokładniej mechanizmów automatyzujących te interfejsy. Każda nowoczesna platforma internetowa oferuje swoim użytkownikom różne narzędzia w postaci filtrów, kalkulatorów, przeliczników, systemów wyszukiwania, wizualizacji.


Pierwsze kroki

W przeciwieństwie do innych języków programowania, w tym przypadku do pisania kodu nie potrzebny żaden specjalny kompilator, ale ze względu na czytelność i szybkość działania lepiej pobrać Notepad++, Visual Studio Code lub coś podobnego. Najważniejsze posiadanie standardowej funkcji podświetlania poleceń w składni i rozszerzenia JS. Samodzielne napisanie całego pakietu znaków byłoby bardzo kłopotliwe, a poza tym nie ma sensu. Obecnie istnieje wiele narzędzi dostępnych bezpłatnie i całkowicie darmowych, które zmniejszają liczbę zadań wymaganych do wykonania podczas programowania do minimum, co jest bardzo wygodne dla początkujących.


Kurs od zera

Krótki kurs wideo do nauki od podstaw, który pomoże zrozumieć główne funkcje języka jаvascript w ciągu jednej godziny.


Darmowy kurs wideo

Pop-upy, animacje, przyciski, których naciśnięcie powoduje wykonanie skryptu, pola wejściowe, wysyłanie danych do serwera - wszystko to odbywa się za pomocą JS. Kod ten jest nazywany skryptem. Istnieją dwa sposoby wykonania dowolnego programu: kompilacja i interpretacja. Pierwszy z nich konwertuje kod źródłowy na kod maszynowy za pomocą specjalnych programów, a drugi uruchamia go tak, jak został napisany przez programistę. Wszystkie nowoczesne przeglądarki mają wbudowany interpreter języka JS.


Zmienne

W wykładzie omówiono podstawowe typy zmiennych, które są wykorzystywane w tworzeniu programów.


Operatory matematyczne

Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek język programowania bez używania specjalnych symboli, które podpowiadają systemowi, co ma zrobić z danymi. Oczywiście, podstawowym narzędziem do wykonywania takich instrukcji służą klasyczne operacje matematyczne, wykorzystujące znane od czasów szkolnych znaki: +, -,: i inne. Jednak oprócz tych standardowych i najczęściej spotykanych mogą występować ++ lub - - oraz %. Bez nich nie ma mowy o pisaniu kodu, dlatego filozofia ich stosowania musi być poznana i zrozumiana na samym początku.


Podstawy programowania

Lekcja wideo jest przeznaczona dla osób zupełnie początkujących w programowaniu.


Operatory porównania

Trudno stworzyć logicznie poprawne sekwencje poleceń, jeśli nie ma jednostek, które umożliwiają systemowi wykonywanie obliczeń na podstawie porównania wartości. Ten typ języka posiada wszystkie niezbędne narzędzia, a do zapewnienia koniecznego porównania używane następujące znaki: <, >, ==, ===, <=, >=, !=. Biorą one udział w bezpośrednim wykonywaniu kodu i na ich podstawie podejmowane są decyzje o możliwości dalszego działania programu. W zależności od obliczeń komputer wykona to, co zostało ustalone przez użytkownika.


Boolean


Instrukcje warunkowe

Funkcja ta zapewnia pewien rodzaj automatyzacji systemu i wymaga od komputera wykonania kodu, gdy odczytana wartość prawidłowa. Innymi słowy, jeśli znajdzie jakąś informację, którą programista chce wykonać w określonych okolicznościach. Funkcja ta przydatna przy tworzeniu szybkiego programu. Należy pamiętać, że polecenie powinno być pisane tylko małymi literami, takimi jak if. W przeciwnym razie słowo zostanie rozpoznane jako błąd.


Switch

Jeśli podczas realizacji kodu dozwolone występowanie wielu typów zdarzeń, użycie takiej funkcji będzie miało znaczenie. Gdy programista chce, aby kilka bloków kodu było sprawdzanych przed pełnym wykonaniem, należy dodać instrukcję Switch. Zostanie uruchomione obliczanie wyrażenia, następnie wszystkie wartości będą porównywane i w przypadku wystąpienia predefiniowanych wartości, kod zostanie przetworzony. 


Tworzymy pierwszy skrypt


Cykle

Nowoczesne narzędzia do interakcji między komputerem a użytkownikiem oferują zaawansowane funkcje i mogą zaspokoić większość potrzeb, ale pod ładnym interfejsem ukryta ogromna liczba obliczeń, a w większości przypadków, choć operacje te powtarzalne, często wymagają obróbki różnych danych. Funkcje o nazwach While, Do, For są używane po to, aby uniknąć konieczności rozmieszczania w kodzie wszystkich możliwych obliczeń, przez co stałby on olbrzymi. Każda z nich polega na działaniu systemu tak długo, jak długo będzie istniał ku temu powód, a w perspektywie nieograniczony czas.


Skrypty po stronie klienta

Wideo pokazuje, jak napisać pierwsze linie kodu, jak działa JS i jak podłączyć go do strony internetowej. Na wyjściu są pierwsze elementy dynamiczne.


Mechanika działania skryptów


Przetwarzanie łańcuchów


Przejścia

Podczas wykonywania programu można korzystać z funkcji, które pozwalają przeskakiwać do określonych miejsc w kodzie, czyli kończyć obliczenia i przechodzić na koniec cyklu lub pomijać sekcje i kontynuować. Język ten umożliwia nadawanie instrukcjom nazw, dzięki czemu można do nich łatwo adresować czynności. Korzystanie z tej opcji ma sens i bywa przydatne na wszystkich etapach pracy.


Tablice

Dzięki tej opcji można przechowywać dane w sposób uporządkowany. Umożliwia to użytkownikowi pobieranie ustrukturyzowanych wartości w jednym miejscu. Łatwo przechowywać informacje o kilku obiektach za pomocą jednej tablicy.


Kalkulator


Obiekty

W procesie tworzenia jakiegoś kodu w składni powstają obiekty. Stanowi to swego rodzaju zbiór danych o elementach, które są uwzględniane w programie. Funkcja służy do opisywania na przykład typu użytkownika, cech i właściwości przedmiotów. Innymi słowy, obiekty zawierają już zbiór informacji, który stanowi kryterium dla dalszych operacji.


Programowanie obiektowe


Klasy


Budujemy Tetrisa


Tworzenie gier


Math и Date

Użycie takich poleceń pozwala przyspieszyć zarówno proces generowania daty, jak i rozszerzyć zakres dostępnych podstawowych operacji arytmetycznych. Realizacja polega na wykonywaniu wymagań programisty za pomocą predefiniowanych algorytmów.


Praktyczny projekt


Asynchroniczność


Czym są domknięcia


jQuery


Hierarchia DOM


Darmowy kurs online


Jeśli ktoś coś studiuje, to lepiej, żeby studiował rzeczy, które mają większą aktualność i mogą być przydatne w rozwoju zawodowym lub twórczym. Poza tym najważniejsze, aby nauka była przyjemna.


1 521
40 wideo