Lekcje Kotlin dla początkujących

Kotlin z dnia na dzień zyskuje na popularności. Jako nowy etap w rozwoju Javy, zaczyna ona stopniowo przewyższać swoją poprzedniczkę - kod napisany w tym języku jest zwięzły, przystępny i łatwy do odczytania. Wrażliwe na sytuację w branży, wiele firm migruje do Kotlina przy tworzeniu aplikacji. Proces ten przyspieszył po tym, jak Google nazwał go priorytetem dla platformy Android.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo Kotlin dla początkujących do nauki w domu.


Wprowadzenie

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, osoba znająca język programowania Kotlin jest w stanie tworzyć najnowocześniejsze aplikacje. Pracodawcy chętnie oferują takim specjalistom atrakcyjne warunki pracy.


Instalacja i pierwszy kod

Wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy są bezpłatne. Trzeba wejść na stronę Jet Brains i wybrać odpowiednią wersję oprogramowania do pobrania. Praca rozpoczyna się od utworzenia nowego projektu i wymaga od użytkownika określenia rodzaju tworzonego kodu: wersja konsolowa, aplikacja mobilna, czy jeszcze coś innego. Należy również określić folder, w którym będzie przechowywana ukończona praca.


Zmienne

Zmienne pozwalają na zapisanie wartości w jednym miejscu, a następnie wielokrotne użycie jej w innym miejscu.


Zmienne i typy danych

W Kotlinie wszystkie elementy programu, w tym zmienne, przedstawiają obiekty, które mają określony typ danych. Typ danych (istnieje 8 podstawowych typów danych) określa, ile pamięci może zajmować obiekt tego typu i jakie operacje można na nim wykonywać.


Operatory arytmetyczne

Z punktu widzenia programowania jednym z najistotniejszych sposobów operowania danymi jest wykonywanie operacji matematycznych. Operacje obliczeniowe są wykorzystywane przy tworzeniu niemal każdej aplikacji.


Instrukcje if i else

Operacja bazująca na instrukcji warunkowej "if" sprawia, że system przeanalizuje dostępne dane i w przypadku wystąpienia określonego wcześniej podobieństwa wykona zadanie. Jeśli wartość jest nieprawidłowa, system musi przerwać pracę. Z kolei polecenie "else" działa jak opcja kontynuacji i sprawdza alternatywę, jeśli w jednym fragmencie kodu zostanie znalezione niedopasowanie.


Pętla For

Pętle są przydatne, jeśli chcesz uruchomić ten sam kod w kółko, za każdym razem z inną wartością.


Pętle While i Do while

Dzięki tym funkcjom kod jest powtarzany w określonych warunkach i dopóki procedura nie zakończy się wynikiem "True".


Tablice

Przydatna opcja przy tworzeniu list danych, które wymagają pewnego uporządkowania. Należy pamiętać, że liczenie zawsze zaczyna się od 0.


Tworzenie aplikacji pogodowej

Doskonały tutorial na temat tworzenia aplikacji pogodowej, i to w mniej niż 15 minut.


Tworzenie aplikacji do czatowania

Doskonały anglojęzyczny tutorial dotyczący tworzenia aplikacji do czatowania.


Kurs wideo

Bezpłatny kurs Kotlin zawiera 44 lekcje wideo, które można obejrzeć na YouTube.


Funkcje


Własne funkcje


Klasy

Każdy istniejący obiekt może być włączony do odpowiedniej grupy. Klasy pomagają klasyfikować określone obiekty według zbioru podobnych cech.


Dziedziczenie


Wczytywanie danych z pliku


Funkcje wyższego rzędu


Lambda

Funkcja często używana do optymalizacji pewnego fragmentu kodu, jej działanie związane jest z nadaniem zmiennej.


Dostęp

Wszystkie elementy kodu mogą mieć różną dostępność. W sumie są cztery: public, protected, internal, private. W zależności od wybranej opcji zmienia się określony poziom ukrycia danych.


1 451
25 wideo