Lekcje C# dla początkujących

Branża IT oferuje wiele różnych możliwości rozwoju. Można na przykład zostać programistą aplikacji i gier lub tworzyć oprogramowanie do przetwarzania danych i automatyzacji procesów biznesowych. Jedną z najbardziej wszechstronnych i ciekawych opcji stanowi język programowania C Sharp. Idealnie nadaje się do większości zadań.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje C# do samodzielniej nauki w domu.


Wprowadzenie

Potrzebne będzie środowisko programistyczne, w którym będzie można pisać i wykonywać kod (kompilator, edytor kodu).


Pierwszy kod

W filmie instruktażowym pokazano, jak zainstalować i skonfigurować program do tworzenia aplikacji oraz jak uruchomić swój pierwszy projekt. Zaleca się stosowanie nowych wersji oprogramowania, które są dostępne do pobrania z oficjalnych stron firmy Microsoft.


Podstawowy kurs programowania

Kurs wideo przeznaczony jest dla początkujących programistów, którzy chcą poznać potężny i obiecujący język programowania C#. Z tutorialu dowiesz się o ustawieniu specjalnego środowiska programistycznego, o zmiennych jako ważnych elementach każdego języka oraz o typach danych i klasach.


Zmienne i typy danych

Podczas tworzenia aplikacji trzeba zintegrować wiele różnorodnych danych za pomocą kodu. Te z kolei mogą być różnego typu i przeznaczenia. Aby maszyna mogła je wszystkie łatwo zrozumieć, należy określić ich zawartości.

Do tego celu przeznaczone są specjalne "klucze". To właśnie one ułatwiają programowanie. Każda komórka pamięci ma nazwę, typ i wartość.


Operatorzy

Bez tych elementów trudno zdefiniować poprawną sekwencję operacji związanych z obliczeniami. W programowaniu stosowane standardowe symbole matematyczne mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. W zależności od okoliczności one używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a liczby, które są wykorzystywane, nazywane operandami. W zależności od rodzaju wykonywanych operacji mogą być dostępne różne rodzaje poleceń.


Praca z tekstem

Poziom zrozumienia syntaktyki języka programowania ma wpływ na stopień umiejętności specjalisty.


Praca z liczbami

Do głównych zalet C Sharp należą prostota i szybkość tworzenia oprogramowania na dowolnym poziomie złożoności.


Instrukcje warunkowe

To bardzo przydatne i niezbędne konstrukcje warunkowe, które pomagają ukierunkować moc obliczeniową urządzenia na konkretny scenariusz pracy. Polecenia te mają sens, gdy zachodzi potrzeba uzyskania jakiegoś rezultatu, podczas kiedy możliwe działanie alternatywne. Konstrukcje takie najpierw sprawdzają, czy spełniony jakiś warunek, a następnie pomagają wykonać kod zgodnie z życzeniem programisty.


Pętle While i inne

W języku programowania wysoko cenione polecenia, które pomagają skrócić czas pisania złożonego kodu poprzez dodanie konstrukcji, umożliwiających sprawdzanie warunków i wykonywanie akcji nieskończoną liczbę razy w przypadku znalezienia predefiniowanych wartości. W tym przypadku mówimy o całym szeregu opcji. Każda z tych funkcji może być bardzo przydatna i znacznie ułatwić pracę. 


Konwersja danych i komentarze

  • Czasami wartość jednego typu musi zostać przekonwertowana na inny. W tym celu należy wykonać sekwencję pokazaną na filmie. 
  • Komentarze pozwalają na pozostawienie notatek w kodzie, aby ułatwić jego zrozumienie w przyszłości.


Tworzenie programu

Świetny tutorial jak stworzyć prostą aplikację w Visual Studio do wyznaczania najbardziej opłacalnej pizzy.


Tablice


Switch


Klasy


Interfejsy


Namespace

Wyrazy using, namespace, static, void są słowami kluczowymi, zarezerwowanymi identyfikatorami.


Tworzenie kalkulatora

Przydatny tutorial jak stworzyć prosty kalkulator przy użyciu C#.


Lokalizacja aplikacji

Wszystkie programy muszą być odpowiednie dla rynku, na którym są rozpowszechniane. Dotyczy to formatu czasu, kalendarza, języka i innych elementów. Bez takiego dostosowania trudno będzie stworzyć wydajny i prosty interfejs do interakcji z użytkownikami.


Dziedziczenie


Programowanie obiektowe

Wideo wprowadza pojęcie programowania obiektowego i wyjaśnia, na czym ono polega. Wprowadza również ważne komponenty, takie jak klasy i obiekty.


Equals


Konstruktory


Enum


Właściwości


Klasa abstrakcyjna


Hermetyzacja i Modyfikatory dostępu


Polimorfizm


Darmowy kurs

Społeczność aktywnie używa C# do pisania oprogramowania dla Windows i jego nauka nie będzie zbyt trudna, a po jej opanowaniu cała grupa C będzie dostępna jako perspektywa, ponieważ ich struktura podobna. Użytkownik takiego narzędzia do interakcji z komputerem będzie mógł nawet rozwijać tzw. sztuczną inteligencję.


Aplikacja .NET


.NET Typy generyczne


LINQ


Kurs Unity


W dzisiejszym świecie posiadanie wykształcenia nie jest już tak ważne, ale konieczne na pewno zdobycie odpowiednich umiejętności. 


1 860
40 wideo