Lekcje Golang dla początkujących

Praca nad językiem Go (czyli Golang) rozpoczęła się wewnątrz Google pod koniec 2007 roku. Według twórców tego systemu programowania pomysł na Go wziął się z frustracji wobec ówczesnego świata cyfrowego: różnorodność środowisk programistycznych nieustannie zmuszała ich do wybierania pomiędzy językami, które albo sprawnie się kompilują, albo działają bezproblemowo, albo po prostu są łatwe do napisania kodu dla konkretnej sytuacji.

W rezultacie powstał kompilowany język wielowątkowy z prostą składnią, szybkością i wsparciem dla sieci i obliczeń wielordzeniowych. Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje Golang do samodzielniej nauki w domu.


Wprowadzenie

Od początku ubiegłej dekady jeżyk Go został udostępniony publicznie i otrzymał wiele pozytywnych opinii od ekspertów z całego świata. Kompilator można obecnie uruchomić na kilku systemach operacyjnych, w tym na najpopularniejszych Linuxie i Windowsie. Język został pierwotnie pomyślany jako ewentualna alternatywa dla C, zapewniająca wydajne działanie aplikacji na nowoczesnych procesorach wielordzeniowych.


Instalacja i konfiguracja środowiska

Aby rozpocząć szkolenie, należy zainstalować specjalne oprogramowanie. Wszystkie niezbędne pliki można znaleźć na stronie Go.dev. Dostępne są wersje dla różnych systemów operacyjnych.


Visual Studio Code

Potężny edytor, który pomaga w znalezieniu błędów w kodzie poprzez podświetlanie składni. Visual Studio Code ma konfigurowalny interfejs, zaawansowane możliwości edycyjne i działa na różnych systemach operacyjnych. Dostępne są wersje darmowe i płatne. Istnieje możliwość pracy grupowej online.


Pierwsze uruchomienie

Aby system wykonywał polecenia, trzeba zadbać o to, by pierwszą linią miała nazwę "Package main". Strona internetowa "A Tour of Go" pomoże ćwiczyć z prostymi zadaniami. Do dyspozycji odwiedzającego będzie kilka trybów, w których łatwo zobaczyć jak wygląda cały proces. Nie ma potrzeby konfigurowania przestrzeni roboczej. Wszystko dzieje na serwerze zdalnie.


Typy danych

W tym przypadku język operuje wyłącznie danymi typowymi, a to pomaga systemowi określić, jakie działania należy podjąć w odniesieniu do określonych wartości. Należy przy tym dodać, że istnieje ponad pięć wariantów typów, które charakteryzują zakres liczb od 0 i wyżej. Na przykład: int8; int16; unit 16; byte (alternatywa); unit 32.


String

To specjalna funkcja, która pozwala kontrolować cechy poszczególnych znaków, porównywać ich właściwości za pomocą jednego polecenia i tworzyć grupy do definiowania kodu. W ten sposób można stworzyć specyficzną sekwencję poleceń w systemie. Na przykład, żeby sprawdzić, czy zdania są pisane wielkimi czy małymi literami, policzyć, ile znaków zawiera dane słowo i tak dalej.


Instrukcje

Jest kilka poleceń, bez których kod byłby zbyt długi i skomplikowany. Gdy trzeba napisać niektóre warunki dopasowywania lub porównywania wartości, a programista chce, aby komputer wykonywał pewne obliczenia przy znajdowaniu w kodzie predefiniowanych wartości, należy zastosować polecenia: for, switch, if, else. Niektóre z nich mogą sprawić, że pętla będzie nieskończona, inne zmieniają proces w pewnych sytuacjach.


Funkcje

To gotowy zestaw poleceń do wykonania określonego pakietu czynności. W rzeczywistości jedna funkcja może pomieścić wiele kolejnych poleceń, a to przyspiesza proces pisania kodu. W kodzie funkcja może być zapisana jako "func". Do takich bloków można powrócić z dowolnej pozycji w kodzie i wykonywać ich dowolną liczbę razy.


Struktury

Ten rodzaj danych polega na zbieraniu informacji o właściwościach danego obiektu. Przykładowo, gdy ma być uzyskany opis o osobie i do tego celu służą pola, to zostaje to wyświetlone w kodzie jako słowo podstawowe " Type", a następnie dodawane są pożądane cechy, które potem będą aktualizowane w zależności od poleceń użytkowników już gotowej aplikacji. Funkcja ta fundamentalna dla programowania. "Struktury" można przedstawić w postaci połączenia innych typów danych.


Array и Slice

Kiedy dane muszą być ustrukturyzowane, a pewne wartości z istniejących archiwów będą często wykorzystywane w procesie, sensowne jest ich uporządkowanie.


Interface

Funkcja pomaga stworzyć abstrakcję, aby kod działał lepiej. Na przykład istnieje grupa lub pojedynczy obiekt, a jego główną właściwością jest ruch. W takim przypadku istnieje możliwość użycia słowa "interfejs" do określenia głównej cechy, co jednak nie spowoduje aktywacji realizacji. Pozwala to uniknąć tworzenia za każdym razem identycznych metod dla tej samej kategorii danych.


Kanały

Słowem kluczowym dla transakcji występuje "chan". W kodzie muszą być użyte kanały, aby była możliwość przekazania informacji między innymi elementami. Możliwe ładowanie i wyładowywanie wartości poprzez dodanie kilku znaków "<-".


Goroutines

Za pomocą polecenia "Go" można wykorzystać wydajność systemów wielowątkowych i uruchomić niektóre procesy w dowolnie wybranym miejscu, bez rozpoczynania wykonywania głównej części kodu. Może to przyspieszyć działanie programu.


Panic, Defer i Recover

Są to polecenia, które pomagają uelastycznić proces tworzenia kodu. Opcja Defer pozwala na uruchomienie systemu po zakończeniu głównego procesu i nie ma znaczenia, gdzie zostało wykonane zapytanie, natomiast Panic sygnalizuje błąd. Recover to opcja pomocnicza dla Panic.


Context

Polecenie to pomaga zatrzymać proces po określonym czasie lub bezpośrednio w momencie wykonywania obliczeń. Możliwe również ustawienie unikalnych dat czasowych dla dezaktywacji. 


Tutoriale

Tutoriale wyjaśniają i pokazują w praktyce, jak pisać programy i aplikacje w Go.


Packages

Cały język Go składa się z pakietów. Mogą one być "Executable" i "Reusable".

Programista w stanie dodawać i usuwać fragmenty kodu, ładując części z istniejących bibliotek lub samodzielnie tworzyć coś nowego. Punktem wejściowym w aplikacji będzie pakiet o nazwie "main".


Web Frameworks

W lekcji w języku angielskim zostały przedstawione podstawowe frameworki do tworzenia serwisów internetowych.


7-godzinny kurs

Darmowy kurs w języku angielskim pomoże szybko zorientować się w nowym interfejsie i znaleźć potrzebne opcje.


Nauka programowania w Go

Prosty kod, który całkiem realny do opanowania w ciągu miesiąca od podstaw i za tydzień dla już doświadczonych ekspertów. Składnia oparta na języku C. Kod wygląda czysto i łatwy do odczytania. Instrukcja mieści się na kilkudziesięciu stronach. 

Deweloperzy, którzy pracują z Go, zwykle popełniają minimalną liczbę błędów.


Podcast

Wielu profesjonalnych programistów rozpoczęło swoje szkolenie od tego zestawu semantycznego, ponieważ on najłatwiejszy i najszybszy do opanowania. To chyba najlepsza możliwa do nauki opcja, aby wejść w branżę IT.


948
25 wideo