Lekcje Objective-C dla początkujących

Języki programowania umożliwiają tworzenie różnych narzędzi w postaci oprogramowania dla komputerów. Jeśli programista dobry w kodzie, to całkiem realne napisanie użytecznych i wydajnych rozwiązań, które pomogą użytkownikom w realizacji różnych zadań. Objective-C to taki język, który wykorzystywany przez jedną z największych firm na świecie. Apple aktywnie integruje i udoskonala aplikacje oraz, bezpośrednio, system iOS i macOS, korzystając z tego zestawu semantycznego.

Aby stać częścią zespołu tej firmy lub rozpocząć samodzielne tworzenie aplikacji na sprzęt tej marki, należy opanować wyżej wspomniany typ kodu. Wybraliśmy bezpłatne samouczki wideo języka programowania Objective-C do samodzielniej nauki w domu.


Instalowanie kompilatora

Tworzenie aplikacji niemożliwe bez narzędzia, które potrafi tłumaczyć polecenia użytkownika na język zrozumiały dla komputera. Warto zauważyć, że programista będzie miał tutaj ogromne wsparcie, ponieważ społeczność grupy rozwinięta, a firma próbuje oferować aktualne i stabilne wersje środowiska programistycznego.


Tworzenie projektu

Po zainstalowaniu odpowiedniego zestawu narzędzi należy przystąpić do pracy. Pierwsze fragmenty kodu będzie można napisać niemal natychmiast po uruchomieniu aplikacji. Oczywiście rozpoczęcie prac nastąpi po utworzeniu pliku i wybraniu jego parametrów, w tym określeniu nazwy oraz niektórych szczegółów dotyczących osoby wykonującej projekt.


Interfejs

Oprócz wiedzy, efektywna praca wymaga również swobodnej interakcji z kompilatorem. Wygląd istniejących okien może się różnić w zależności od wersji, ale zasada działania pozostaje ta sama. Do dyspozycji mamy okno do pisania, obszar kompilacji, menu nawigacyjne, wyświetlanie błędów i dodatkowe funkcje. Jeśli mamy doświadczenie w programowaniu, nie sprawia to żadnych trudności.


Operatory

Tworzenie projektów w dziedzinie programowania zawsze polega na obliczeniach, czyli na operacjach na liczbach, ponieważ liczby są główną częścią procesu pracy mikroprocesora. Programista ma do dyspozycji różne warianty tych elementów, w tym dodawanie, odejmowanie i porównywanie. Efektywnie stosowane również dzielenie, mnożenie i inne znaki.


Zmienne

Podczas pisania kodu człowiek musi korzystać z dużej ilości danych. Komputery powinny szybko pracować ze wszystkimi dostępnymi wartościami w blokach pamięci, gdy użytkownik potrzebuje wykonać określoną czynność. Zmienne: int, char, double i tym podobne powinny być używane, aby obiekty były bardziej czytelne dla systemu.


Tablice

Organizowanie danych i ich właściwe przechowywanie oraz udostępnianie w razie potrzeby poprzez wykonywanie kodu i przestrzeganie wcześniej określonych warunków ważne. Ta opcja sprawia, że program elastyczny i uniwersalny. Uczestnik będzie umiał stworzyć sekwencję działań dla systemu z wykorzystaniem baz danych.


If

Warunki pozwalają kontrolować system poprzez wyznaczanie dla niego określonych celów. Jest to przydatne narzędzie, gdy programista musi opracować kod, który może być wykonywany w taki lub inny sposób w zależności od bieżących okoliczności. Taka opcja zawiera polecenie, które oznacza, że w przypadku stwierdzenia pewnej sytuacji musi zostać podjęte pewne działanie.


Switch

Niezbędna opcja do tworzenia kodu z warunkami. To polecenie sprawdza wartości i, gdy one prawdziwe, wykonuje komendę zgodnie z ustawieniami dla danego przypadku, które zostały wcześniej ustalone przez programistę. Jeśli jednak podane warunki będą nieprawidłowe, dalsze kroki pozostają bez zmian lub realizowane zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej wymaganiami twórcy.


Do i While

Aby stworzyć porządek w działaniach komputera podczas wykonywania odczytywania instrukcji zapisanych za pomocą zestawu semantycznego, najlepiej użyć poleceń takich jak Do i While oraz innych. Takie podejście ma na celu nie tylko uwolnienie mocy obliczeniowej i uproszczenie kodu, lecz także zmniejszenie liczby wierszy, które musi napisać programista, ponieważ wyżej wymienione polecenia mogą nawet w trybie automatycznym aktywować nieskończone powtórzenia.


For

Idealnym momentem do użycia tego polecenia jest sytuacja, gdy programista musi powtarzać kod określoną lub nieskończoną liczbę razy, aż do momentu wystąpienia " False". Innymi słowy, to dość prosty i skuteczny sposób na to, aby system działał w sposób cykliczny, bez konieczności ciągłego monitorowania przebiegu procesu.


Funkcje

Opcja ta umożliwia tworzenie złożonych struktur kodowych o różnych możliwościach. Za pomocą funkcji można przypisać żądane działania, stosując wcześniej określony schemat wykonywania instrukcji. Nie ma potrzeby ciągłego pisania tych samych sekwencji, wystarczy tylko wspomnieć o opisanym wcześniej bloku. W ten sposób łatwo uniknąć straty czasu i przyspieszyć działanie systemu.


Klasy

Każdy obiekt w świecie rzeczywistym należy do pewnej grupy obiektów. Ta sama zasada działa w świecie wirtualnym. Mówiąc dokładniej, tworzenie takich typów strukturyzacji danych ułatwia pisanie kodu i tworzenia złożonych rozwiązań programowych. Poza tym to całkowicie logiczna i prosta opcja o szerokim zakresie zastosowań.


Darmowy kurs


Rozwijanie umiejętności w dziedzinie IT istotne i będzie potrzebne jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Rodzaj interakcji z systemem i sposób jego obsługi mogą się zmieniać, ale jeśli będziemy iść z duchem czasu, możliwe stanie poznanie tajników tej gałęzi i zostaniemy prawdziwymi ekspertami. Oczywiście należy zacząć od małych rzeczy, ale wybór musi być uzasadniony.


747
15 wideo