Lekcje Laravel dla początkujących

Darmowy framework służy do uproszczenia pracy dewelopera, zarówno przy tworzeniu nowych projektów, jak i rozbudowie już istniejących. Narzędzie to dobrze nadaje się do tworzenia złożonych platform internetowych i strukturalnych aplikacji z wieloma zależnościami. Laravel idealny do debugowania baz danych, sesji, buforowania, routingu. Dopuszczalna integracja z bibliotekami. System oparty na modelu MVC i ma wysoką efektywność.

Wybór darmowych filmów instruktażowych z serwisu Youtube wprowadzi początkujących w tajniki pracy z oprogramowaniem Laravel.


Instalacja XAMPP

Wstępne testy naszych produktów będą wymagały jakiegoś ukrytego środowiska z aktywnymi niezbędnymi technologiami, w tym Apache, PHP, Perl, serwer pocztowy i FTP. Istotne będzie również posiadanie innych narzędzi do zarządzania środkami. Wszystko to można znaleźć w tym rozwiązaniu programowym.


Jak utworzyć nowy projekt

Konieczne zainstalowanie firmowego instrumentu programistycznego do tworzenia projektów. Na stronie można również poznać wszystkie standardowe polecenia, które pomagają w administrowaniu. Aby rozpocząć pracę nad nowym projektem, należy na przykład napisać: create-project. Żeby przeanalizować tworzoną platformę, warto ją obejrzeć standardowo na stronie http://localhost:8000.


Apache

Podstawowym sposobem wyświetlania projektu będzie "localhost" i trzeba go skonfigurować, aby zmienić nazwę w pasku wyszukiwania przeglądarki. Konfiguracja Apache przebiega za pomocą ServerName. Szablon linii poleceń można znaleźć w Internecie. Ważne, żeby na końcu nazwy domeny napisać ". test". Jeśli tego nie dokonamy, możemy otrzymać błąd.


Kurs w godzinę

Darmowy 60-minutowy kurs Laravel online dla początkujących. Stworzenie strony internetowej za pomocą tego frameworku jest znacznie łatwiejsze niż zrobienie jej samodzielnie od podstaw. Zapoznanie się z funkcjonalnością ułatwia również skorzystanie z firmowej strony internetowej. W zasadzie łatwo tam znaleźć wszystkie zapytania i ich opisy.


Sposoby zapytań

Struktura strony może wyglądać poprawnie tylko wtedy, gdy wszystkie polecenia zostaną wprowadzone poprawnie. Zapytania można zmienić w każdej chwili poprzez dostęp do struktury menu na poziomie kodowania.

 

Kontrolery

Aby uprościć definiowanie logiki zapytań dla określonych klas, można użyć specjalnego polecenia, które zapisywane w folderze app/HTTP/... Takie polecenia łączą klasy istniejących zapytań w logiczny związek.


Formularz rejestracyjny

Możemy skorzystać z gotowych pakietów i po prostu zintegrować ich w swoim kodzie, ale pamiętajmy, że najlepiej mieć pole Register, Login i Forgot Password. Możesz użyć klasy Form, aby to napisać, a następnie powiązać. Dla uproszczenia pracy warto periodycznie oglądać gotowy rezultat. Załadowanie dodatkowej biblioteki laravel/ui pomoże zakończyć projekt z sukcesem. 


Sprawdzanie poprawności danych

Walidacja danych potrzebna, żeby uniknąć błędnych wniosków od użytkownika w aplikacji. Taką walidację uruchamiają stosując różne metody. Mogą to być sposoby regularne lub jednorazowe. Na przykład polecenie $this->validate() pomaga rozpoznać zapytanie użytkownika w kontrolerze.


Tabele

Najlepszym sposobem na uporządkowanie danych występuje zastosowanie tabel. Możemy napisać dziesiątki linii kodu, aby dodać ten obiekt do swojej strony, ale wystarczy skopiować szablon na prośbę na stronie getbootstrap.com. Alternatywnych rozwiązań można szukać w innym źródle. W każdym razie to znacznie szybsze niż samodzielne pisanie.


Dodawanie stron

Większość witryn ma więcej niż jedną stronę w kontekście menu i dlatego te elementy mogłyby zostać dodane do struktury poprzez proste zduplikowanie w folderze "views" po lewej stronie w środowisku deweloperskim. Należy pamiętać, że kod zostanie również zduplikowany w przypadku standardowego kopiowania, więc będziemy musieli zmodyfikować zawartość, aby dostosować do swoich preferencji.


Nawigacja

Aby wprowadzić możliwość przełączania między stronami poprzez klikanie na obiekty, należy wyszukać nazwę obiektu w linii kodu i przed "href=" umieścić rzeczywisty adres strony odpowiadający nazwie. Adres dodawany pomiędzy znakami specjalnymi {{...}}.


Dopisywanie informacji do tabeli

Aby wprowadzić dane do tabeli należy stworzyć formularz z odpowiednimi polami. Żeby uniknąć wysyłania zapytań bez danych przez użytkowników, trzeba zastosować atrybut "Required". Sam formularz w kodzie oznaczony jako "Form", a dołączenie akcji przypisujemy za pomocą action={{route(...)}}. 


Powiadomienie

Interfejs można uznać za zrozumiały i informacyjny tylko wtedy, gdy użytkownik w pełni rozumie, co dzieje się na stronie. Jeśli chodzi o wypełnianie formularzy i inne podobne aktywności, sensowne byłoby używać powiadomienia o sukcesie operacji. Szablony kodu dla takich powiadomień łatwo znaleźć na stronie Getbootstrap. 


Edycja obiektów

Robimy to poprzez dopisanie do sekcji kontrolerów polecenia Public Function (). Możemy dołączyć takie opcje jak edycja, tworzenie i tak dalej.


Usunięcie

Czasami sensowne umożliwienie usuwania obiektów. W takim przypadku musimy utworzyć linię "href=", z poleceniem "delete". Możliwe, że będziemy chcieli zabarwić przycisk jakimś kolorem. Oto jak można napisać niektóre z nich: czerwony - danger; zielony - success.


Łączenie danych

W celu lepszej obsługi informacji warto pomyśleć o stworzeniu profili użytkowników z identyfikatorami aktywności.


Zapisywanie wpisów w polu autoryzacji

Ta opcja jest częścią nowoczesnego interfejsu i upraszcza korzystanie ze źródła.

 

Dodawanie ikon

Ważna część interfejsu, która obowiązkowa dla każdej publicznej strony.


Podstawy budowania aplikacji

Framework internetowy Laravel od wielu lat jest uważany za najlepszy framework PHP do tworzenia stron internetowych. Zapewnia gotowe rozwiązania szablonowe dla projektów internetowych o różnej złożoności.


855
19 wideo