Lekcje logistyki dla początkujących

Logistyka to nauka o kontrolowaniu ruchu dóbr materialnych. Zasadniczo jest to zespół metod organizacyjnych i technicznych, które zapewniają przemieszczanie i dostarczanie określonych towarów w ustalonym czasie.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje logistyki do samodzielniej nauki w domu.


Cechy charakterystyczne zawodu

W zależności od obszaru, oprócz teorii, lista niezbędnej wiedzy również może się różnić, ponieważ logistyka obejmuje wiele gałęzi. Na przykład istnieją tacy eksperci, jak spedytor, dyspozytor, specjalista zamówień i transportu, analityk, menedżer międzynarodowy i tak dalej. Każdy z wyżej wymienionych specjalistów może być niezbędny w oparciu o specyficzne działania firmy.


Wprowadzenie

Krótkie filmy zawierają fragmenty szkolenia z prostymi tajnikami w logistyce transportu, których poznanie będzie przydatne.


Działania logistyczne

Logistyka transportowa dla początkujących, dla logistyków, dyspozytorów, przewoźników.


Łańcuchy dostaw

Koordynacja ma duże znaczenie i stanowi podstawowy element każdego schematu logistycznego. Aby osiągnąć dokładność, opłacalność i szybkość, nie konieczne posiadanie firm w każdym kraju, ale wymagane jest, by partnerzy w łańcuchu byli sprawdzeni i pracowali wyłącznie według wcześniej ustalonego planu.


Transport intermodalny

Duże przesyłki lub znaczne liczbie towarów obecnie często przewożone w kontenerach. Jeśli za całą podróż odpowiada więcej niż jeden przewoźnik, opcja ta nazywana intermodalną. Dla klienta to oszczędność pieniędzy, przyspieszenie procesu dostawy, uproszczenie procedur związanych z kontrolą graniczną oraz dokładna wiedza o tym, kiedy przesyłka dojdzie do miejsca przeznaczenia.


Kontenery intermodalne

Uniwersalne metody wysyłki wymagają zastosowania sprzętu zgodnego z międzynarodowymi normami ISO. Ułatwia to przemieszczanie wszelkich ładunków oraz ich pośrednie przechowywanie w portach i na stacjach kolejowych. Istnieje kilka rodzajów takich kontenerów i każdy z nich ma swoje wymiary (długość około 6 i 12 metrów). Logistyk powinien wiedzieć, jakie aktualne normy stosowane w przewozach towarowych.


Magazynowanie

Wykład dotyczy głównych aspektów związanych z magazynowaniem.


Klasy obiektów magazynowych

Przechowywanie towarów powinno zostać powierzone tylko przedsiębiorstwom z dobrym magazynem. Obecnie w międzynarodowych normach zgodności można wyróżnić co najmniej 3 rodzaje kategorii podstawowych. Są to: A+; A; B+. Każda z opcji ma różnice w postaci bezpieczeństwa pożarowego, wysokości konstrukcyjnej, zakresu temperatur i tak dalej.


Infrastruktura magazynowa

Im lepsza organizacja pracy i sprzęt, tym szybciej, taniej i na wyższym poziomie można świadczyć usługi. W przypadku obiektów, które pozwalają na przechowywanie czegoś wewnątrz, istnieje wiele trudności z adaptacją przestrzeni do magazynowania, pakowania, etykietowania, załadunku i rozładunku.


Cross-docking

Taki sposób dystrybucji dostaw optymalizuje koszty magazynowania przesyłki. Nie wymaga przechowywania przez długi czas, a jedynie na potrzeby zmiany kuriera. Obiekt następnie wykorzystywany jako centrum do łączenia towarów lub przekazywania ich innym przewoźnikom w dokładnie określonym momencie. Często takie modele logistyczne stosowane dla produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.


Przechowywanie produktów

Każdy rodzaj żywności wymaga określonego rodzaju warunków magazynowania. Mogą one dotyczyć długości czasu, temperatury, podatności na kruchość i tak dalej. Dlatego należy koniecznie zadbać o odpowiedni rodzaj składowania i transportu. Wpływa to bezpośrednio na koszty dostawy, ale dzięki temu firma ma szanse na większe zyski.


Optymalizacja podróży

Przemieszczenie transportu bez ładunku może równać się ze stratą dla firmy. Wszystko do 10% ma prawo być uznane za optymalny i realistyczny wydatek związany z problemem optymalizacji dostawy. Natomiast jeśli wynosi więcej, to stanowi to problem i zazwyczaj wymaga rozwiązania. Profesjonaliści powinni zawsze szukać dodatkowych klientów i lepszych opcji wysyłki, aby nie tracić dziesiątek procent z zysków.


Czas w drodze

W przypadku owoców i warzyw dużą rolę odgrywa czas, po jakim towar trafia do klienta. Aby pracować szybciej, można przemyśleć sposób zatrudniania kierowców i ich godziny pracy. Na przykład dwie osoby na jednej ciężarówce skrócą czas realizacji zamówienia o co najmniej 30%.


Transport morski

Stanowi to złożone zagadnienie wymagające uwagi, ponieważ ponad 50% całkowitej wielkości handlu międzynarodowego odbywa z wykorzystaniem systemów przesyłek morskich. Wbrew dużej skuteczności istniejących metod, czasami powstają znaczne trudności, jak na przykład COVID 19. W takich sytuacjach nie możliwa praca w normalnym trybie i należy podjąć działania minimalizujące negatywny wpływ. Pierwszym i najważniejszym występuje prawidłowe ustalenie priorytetów przesyłek. Odpowiednie planowanie pozwoli zminimalizować koszty i ryzyko.


Zimny łańcuch

Wymaga szczególnej ostrożności przy planowaniu metod przechowywania, transportowania i wyposażenia, ponieważ od tego będzie zależała nieuszkodzenie ładunku. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę dostępność magazynów z kontrolowaną temperaturą, szybkość dostawy i potencjalne ryzyko.


Opakowanie

Podczas transportu opakowanie stale wykorzystywane do kontroli, przestrzegania warunków przechowywania, liczenia i zabezpieczenia przesyłek. Istnieje kilka rodzajów oznaczeń towarów. Często stosowane numerowanie i kody kreskowe, które mogą być dodawane w każdym punkcie przeładunku. Istotne, aby zawsze używać międzynarodowych standardów przy etykietowaniu.


Palety

Stosowane w transporcie krajowym oraz do ładunków o niewielkich wymiarach. Akcesoria te mają określone normy i w większości państw wykorzystywane są te same wymiary.


Warianty transportu

Istnieje wiele opcji transportowych. Każda z nich będzie optymalna w określonych sytuacjach, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania.


Zadania transportowe

Wideo z Youtube-kanału logistykatv zawiera fragmenty szkolenia z przydatnymi tajnikami w logistyce, które warto poznać.


Zmniejszenie kosztów

W tej lekcji autor wyjaśni, jak optymalizować koszty w logistyce.


Godziny pracy kierowców


Praca z portami i terminalami


Zarządzanie zapasami


Powierzchnie magazynowe


Logistyka w handlu elektronicznym


Innowacje


Specjaliści ds. transportu i logistyki, którzy mogą obniżyć koszty przemieszczania towarów, są stale poszukiwani.


2 825
25 wideo