Lekcje ArchiCAD dla początkujących

Oprogramowanie przeznaczone jest do projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego oraz tworzenia trójwymiarowego modelu konstrukcji. W jego bazie danych można przechowywać całą niezbędną dokumentację od rysunków technicznych po poszczególne części konstrukcyjne, kosztorysy i zestawienia materiałów i elementów.

Wybraliśmy bezpłatne samouczki wideo na temat ArchiCAD dla początkujących, które dadzą wgląd w program w domu i nauczą cię, jak tworzyć elementarne projekty od podstaw lub na bazie gotowych elementów.


Interfejs

Rozpoczynając naukę programu, zapoznajesz się z jego interfejsem, podstawowymi paskami i paletami, co zostało szczegółowo opisane w wideo. Przy uruchamianiu pojawia się okno wyboru projektu, w którym można utworzyć nowy projekt lub wybrać istniejący. Menu poleceń znajduje się u góry, obszar roboczy na środku, panel informacyjny poniżej, a pasek narzędzi po lewej stronie. Główną przestrzeń zajmuje miejsce do pracy. Zakładka "Plik" zawiera operacje, które można wykonać z plikiem (otworzyć, zapisać, wydrukować itp.). Zakładka "Edytor" zawiera opcje dotyczące elementów projektu (kolejność wyświetlania, zmiany kształtu, lokalizacja). W zakładkach "Widok" znajdują się narzędzia do wyświetlania rysunku, a w "Projekt" ustawienia kondygnacji, dachu, edycji i operacji łączenia. Ustawienie piór, podstawienie graficzne, rekonstrukcja, wizualizacja zebrane są w zakładce "Dokument". Ustawienie elementów wymaganych i środowiska projektu można dokonać poprzez "Opcje". Ustawienia dotyczące nawigacji po podłodze itp. znajdują się w zakładce "Okno".


Pierwsze kroki

Koncepcja oprogramowania polega na tworzeniu wirtualnego modelu mebli, terenu lub budynku, który projektant konstruuje od podstaw za pomocą narzędzi podobnych do istniejących elementów budowlanych: ścian, podłóg, okien, schodów, wyposażenia, zieleni. Następnie użytkownik może uzyskać wszystkie dane potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej.


Nauka od zera

3-godzinny kurs online obejmuje podstawy pracy z programem. W nagraniu pokazano jak stworzyć nowy projekt z szablonu lub z ustawieniami poprzedniego, z możliwością zapisu lub archiwizacji z rozszerzeniem .pla lub w dowolnym innym formacie. Plik szablonu z rozszerzeniem .tpl jest tylko do odczytu i zawiera ustawienia środowiska pracy, domyślne parametry narzędzi, wstępnie skonfigurowane widoki modelu. Można również otworzyć wcześniej używany projekt. Istnieje możliwość migracji bibliotek ze starszej wersji do nowej, gdy obiekty nie mają odpowiednika w późniejszej wersji.


Podstawowe zasady modelowania

Realistyczność i dokładność w modelowaniu pozwala z wyprzedzeniem zobaczyć każdy element projektu i odpowiednio ukształtować układ wewnętrzny i zewnętrzny, a także zapisać wiele informacji o parametrach użytych materiałów i dodać referencje do producentów.


Początek układu współrzędnych

Szczegółowy przegląd modelowania od początku układu współrzędnych, od którego rozpoczyna się modelowanie w górę (ściany) lub w dół (fundamenty).


Siatka osi konstrukcyjnych

Szybka 6-minutowa lekcja na temat narzędzia "Siatka osi konstrukcyjnych".


Warstwy

Warstwy służą do wykonywania zadań takich jak łączenie wielu płaszczyzn, kształtów lub elementów.


Kształt

Każda funkcja w ArchiCAD działa w sposób jak najbardziej logiczny. Przydatne wskazówki w filmie pomogą samodzielnie zrozumieć narzędzie "Kształt".


Ściany

Podczas modelowania ścian wiele osób ma problem z prawidłowym dopasowaniem części do siebie. W widoku płaskim kąty mogą wyglądać na niewykończone, natomiast w formie trójwymiarowej kąty mogą wystawać poza kontury.


Przegrody

Krótki 10-minutowy film instruktażowy dotyczący narzędzia "Przegrody strukturalne" pomoże zrozumieć, jak używać tej funkcji w praktyce.


Oznaczanie kolorami szczegółów

Aby zaprezentować gotowy plan i ułatwić jego przedstawienie, należy użyć kolorowych oznaczeń. Pomagają one wyróżnić ważne elementy i zwrócić uwagę na cechy niektórych obiektów, zwiększają zawartość informacyjną modelu i poprawiają jego czytelność.


Strefy

W 12-minutowym filmie autor wyjaśnia, jak zrobić strefy na płaszczyźnie od podstaw.


Przydatne narzędzi

Projektantom, którzy wiedzą jak wykorzystać takie narzędzie w swojej pracy, będzie znacznie łatwiej pracować.


Fundament

Projektując dom modelowy, pierwszą rzeczą, którą się robi, jest projekt fundamentu. Na tym właśnie skupia to nagranie. Budowę należy zacząć od fundamentu wybierając narzędzie "Ściana", ustawiając materiał i wysokość w zakładce "Parametry". Wymiary lokalizacji elementu podajemy uwzględniając, że będzie on niższy od gruntu, więc wartości będą ujemne. Aby zobaczyć fundament, należy w panelu nawigacyjnym przejść do kondygnacji podziemnej i ustawić szerokość tego elementu. Model zbudowany jest w widoku płaskim, ale zawsze istnieje możliwość obejrzenia go w trzech wymiarach.


Złożona struktura ścian

Projektowanie prostych ścian to sprawa nieskomplikowana, ale gdy dochodzi do łączenia różnych materiałów, pojawiają się pewne trudności. Aby osiągnąć dobry styl ścian, wszystkie parametry rzutu powinny być podane na trójwymiarowym modelu.


Balustrada

17-minutowy tutorial na temat projektowania balustrady od zera.


Powłoki


 Jak wykonać przeszklenia w ścianach i dachach

Wiele osób chce mieć dom z najnowszą technologią i pięknym wizualnie stylem, z oknami, które ciągną się od ściany do dachu.


Opis stolarki okiennej

Dostępne są wszelkiego rodzaju modele okien. Panoramiczne, energooszczędne, dźwiękoszczelne, duże, małe. Ich liczba jest określana na samym początku projektu, a charakterystyka musi być uwzględniona z dużą dokładnością.


Stropy


Schody


Projektowanie wnętrz


Wizualizacja kuchni


Fronty szafek kuchennych


Płytki na ścianach


Tworzenie mebli

Czasami dane do pobrania nie są wystarczające, aby zaspokoić osobiste potrzeby dotyczące dostępności odpowiednich obiektów wyposażenia wnętrz z kategorii mebli. Nie stanowi to problemu, ponieważ nawet najbardziej skomplikowane elementy można wykonać samodzielnie na podobieństwo prawdziwych.

W ten sposób elementy mogą być dodawane do biblioteki w dowolnym stylu i ze wszystkimi potrzebnymi parametrami.


Modelowanie fotela


Modelowanie hokera


Dach

Początkujący projektanci często stają przed problemem zaprojektowania dachu domu. Mogą to być dachy jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe, płaskie i mansardowe. Samouczek szczegółowo opisuje jak projektować różne rodzaje dachów w ArchiCAD. Do ich tworzenia służy narzędzie "Dach".

Szczegółowo opisany jest cały proces doboru niezbędnych opcji i narzędzi oraz algorytmy budowy. Dlatego łatwo jest powtórzyć i dobrać odpowiednią opcję do konkretnych potrzeb.


Płynne przejścia

Jeśli projekt zakłada zaprojektowanie skomplikowanych konstrukcji o nietypowych kształtach budynków, konieczna może okazać się umiejętność dostosowania każdego elementu.


Deska tarasowa


Nadproże, wieniec, podciąg


Teren przyległy

Aby zakończyć projekt, należy również przygotować teren przyległej działki. Architektura krajobrazu jest zawsze integralną częścią budynków.


Błędy początkujących

W tym filmie poznasz 10 popularnych błędów popełnianych przez początkujących w ArchiCAD.


Skróty klawiaturowe


Przydatne funkcje


Etapy przebudowy

15-minutowa lekcja na temat narzędzia "opcje etapów przebudowy".


Modelowanie latarni morskiej

Aby szybko wykonać model 3D, trzeba mieć płaski rzut latarni. Będzie można uzyskać pełną wizualizację, a później animację stylowej latarni. Najpierw rzut jest ładowany do oprogramowania, a następnie ustawiane są jego rzeczywiste wymiary.

Następnie należy przystąpić do budowy ścian, używając odpowiedniego narzędzia i ustawiając niezbędne parametry. Po ich zaznaczeniu przystąpić do rozmieszczenia okien i drzwi. Zamontuj je w odpowiednich miejscach, korygując rozmiar i wskazując stronę otwarcia.

Częste błędy popełniane przez osoby uczące się modelowania 3D.

  • Zastosowanie widoku równoległego (aksonometrii) zamiast perspektywy. 
  • Podczas tworzenia renderingu działka jest bardzo mała, dzięki czemu całość wygląda na zawieszoną w powietrzu.
  • Horyzont jest zbyt płaski. Lepiej zrobić horyzont z pagórkami lub zasłonić go drzewami dla lepszej prezentacji.
  • Brak otaczających obiektów i terytorium. Dla pełnego odbioru kompozycji, budynek lepiej przedstawić jak najbliżej rzeczywistości (postawić ławki, samochody, tory).
  • Wykorzystanie standardowych obiektów z biblioteki Archicad.
  • Nieprawidłowe ustawienia powodują powstanie rozmytego zdjęcia.
  • Wykorzystanie podstawowych zdjęć z programu Archicad.
  • Linia horyzontu jest zbyt wyraźna, nie ma zamglenia ani atmosfery.


Animacja w Twinmotion


Tutoriale

Lekcje projektowania małych domów. Autorzy pokazują wykorzystanie różnych narzędzi i wtyczek. Zaczynają od budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zmieniając ich grubość w zależności od położenia, wymiarują dom i pomieszczenia. Po drodze zaznaczają drzwi i ich strony otwarcia. Następnie zaznaczają układ okien. Na końcu wykonują dachy. Ponieważ domy mają nietypowe kształty, należy zwrócić szczególną uwagę na ich konstrukcję.


Klasyfikacja i właściwości


Arkusze

Pliki można przechowywać w formie elektronicznej do czasu, kiedy będzie potrzebna papierowa kopia (do prezentacji, pokazów dla klientów i innych celów).


Bimobject


Jak sterować wyświetlaniem elementów na rzucie


Jak ukryć okna na rzucie


Opcje reprezentacji modelu


Analiza termiczna budynku


1 680
50 wideo