Lekcje AutoCAD dla początkujących

Wiek technologii cyfrowej oferuje współczesnym specjalistom wybór programów komputerowych, które pomagają uprościć procedurę tworzenia rysunków technicznych, ułatwić modelowanie 3D i przyspieszyć przepływ pracy. Studenci, projektanci, inżynierowie, architekci nie mogą już obejść się bez elektronicznych asystentów.

Wybór najlepszych filmów instruktażowych z serwisu Youtube zapozna początkujących z podstawami, zasadami i technikami pracy w programie AutoCAD.


Interfejs

AutoCad został zaprojektowany w celu automatyzacji procesu projektowania, a w szczególności sporządzania niezbędnych rysunków o znacznie lepszej jakości i szybkości niż tradycyjne kreślenie. To oprogramowanie jest najczęściej używanym i najbardziej popularnym oprogramowaniem wśród profesjonalistów. 

Każde szkolenie zaczyna się od opanowania prostych czynności, które będą stanowiły fundament do dalszego rozwoju. Jak otworzyć pusty plik, pracować z kursorem, wprowadzać odległość, promień, używać powiększenia/zmniejszenia, przesuwać obiekt, wykonać pierwszą oś, okrąg, kopiować/przenosić/obracać umieszczone elementy, cofać ostatnie polecenie.


Podstawowe narzędzia

Narzędzia do rysowania można porównać do podstawowych. Po uzyskaniu wiedzy będziecie mogli rysować promienie, okręgi, prostokąty, a nawet złożone obiekty, takie jak splajny i polilinie.


Warstwy

Warstwa to przezroczysty arkusz, na którym narysowane są obiekty - ściany, okna, drzwi, przegrody, meble. Aby zobaczyć efekt końcowy, należy nałożyć na siebie wszystkie arkusze. Dzięki temu rozwiązaniu każdy poziom można "pomalować" na inny kolor, zmieniając różnorodność linii, ich grubość, możliwe staje się uczynienie dowolnego elementu niewidocznym. Samouczek wideo obejmuje podstawy - tworzenie warstw, ich edycję, przenoszenie, usuwanie, chwilową dezaktywację, włączanie w razie potrzeby.


Więcej o poliliniach

Polilinia jest niezwykle użytecznym narzędziem rysunkowym, ponieważ jest przetwarzana jako całość z pozostałymi liniami, jeśli trzeba je na przykład wydłużyć lub edytować. Innymi słowy, edycja takiej linii pociągnie za sobą zmianę całego łańcucha linii.


Rysowanie okręgu

Autodesk AutoCAD pomimo specyficznej funkcjonalności i przeznaczenia oprogramowania, ma interfejs intuicyjny, dzięki czemu po kilku lekcjach można zacząć korzystać ze wszystkich zalet, jakie narzędzie może zaoferować.


Modyfikacje


Kreskowanie

Korzystanie z tego narzędzia znacznie ułatwia pracę w programie i oszczędza czas, dlatego najlepiej od razu zapoznać się z jego umiejętnościami i możliwościami.


Ucinanie i wydłużanie


Odbicie lustrzane


Korzystanie z funkcji ORTO

Istnieje możliwość rysowania odcinków pod danym kątem na kilka sposobów, na przykład poprzez umieszczenie dodatkowych punktów na istniejącej linii dla odcinków, ale znacznie efektywniejsze jest korzystanie z tego sposobu.


Fazowanie i zaokrąglanie


Więcej o modelowaniu 2D

Dzięki tej technologii modelowania, projektant może tworzyć rysunki o dowolnej złożoności. Ta metoda używania papieru i ołówka jest stosowana od wieków i przez najlepszych specjalistów na całym świecie. Czasy mijają, ale klasyczna metoda tworzenia projektów nie traci na aktualności.


Izometria

Większość projektantów często musi używać rzutu izometrycznego w swoich rysunkach. Otwiera to zupełnie nowe spojrzenie na rysowaną część, nie jako płaski obraz, ale jako obraz trójwymiarowy. Takie podejście ułatwia czytanie rysunków. W najnowszych wersjach programu AutoCAD dostępne są funkcje pozwalające na translację rysunku do płaszczyzny izometrycznej.


Pierwsze kroki w modelowaniu 3D

AutoCad pozwala użytkownikowi na realizację złożonych projektów nie tylko w postaci płaskich rysunków, lecz także na tworzenie projektów w środowisku trójwymiarowym. Jest to szeroko stosowane w budownictwie, geologii, inżynierii i innych dziedzinach. 

Ten proces pracy z oprogramowaniem obejmuje potrzebę zrozumienia układu koordynat do budowy modeli 3D. Wprowadzenie ułatwi zrozumienie, jak to działa.


Przydatna funkcja konwersji modelu 2D do 3D

Projektowanie w 3D od dawna jest standardem, który pozwala zobaczyć znacznie więcej szczegółów i obsługiwać bardziej złożone projekty. Łatwiej jest obliczyć i wizualnie ocenić otrzymane modele.


Odtwarzanie złożonego modelu 3D na podstawie rysunku


Tutoriale

Musisz budować swoją bazę wiedzy, ponieważ jest to jedyny sposób na wzrost i rozwój jako specjalista.


Darmowy kurs online


Drukowanie zbiorcze


Podstawy pracy w AutoCAD Plant 3D


Regularna praktyka, ciągłe doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, od podstawowych informacji do pogłębionych studiów, pozwoli osiągnąć wysoki stopień opanowania, zmieniając nieznane narzędzie w niezastąpioną pomoc.


1 263
40 wideo