Lekcje R dla początkujących

Język programowania R zawiera semantyczny zestaw poleceń, który przydatny do pracy z informacjami statystycznymi. Jest bezpłatny i może być użyteczny w różnych projektach, które potrzebują obliczenia, metryki i grafików. Kod dość logiczny i łatwy do opanowania.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo języka programowania R do samodzielniej nauki w domu.


Instalowanie oprogramowania

Pisanie kodu wymaga użycia specjalnego narzędzia. W tym przypadku chodzi o interpreter, który przetłumaczy instrukcje na informacje czytelne dla człowieka. Istnieje kilka różnych wersji, a nawet online. Każda z nich ma swoje zalety. Warto zauważyć, że dla lepszego działania aplikacja powinna być zainstalowana na komputerze.


Operacje arytmetyczne

Trudno obejść bez standardowych funkcji kodu w postaci poleceń związanych z dzieleniem, mnożeniem, odejmowaniem, dodawaniem. Te i inne czynności są oznaczone specjalnymi symbolami. W większości przypadków znaki te standardowe, ale istnieją też nieoczywiste, takie jak symbol dzielenia / lub %% dzielenia z resztą. Ogólnie rzecz biorąc, cały zestaw nie ulega zmianie, a więc można go zapamiętać, aby móc z łatwością używać w razie potrzeby.


Wprowadzenie do R


Obliczanie wartości dla wektorów

Danych pewnej grupy czasami nie można podzielić na różne kategorie. Często informacje pewnego rodzaju zbierane w jednym miejscu, aby uprościć pracę, ale potem konieczne staje przetworzenie tych danych i w tym celu istnieje możliwość wykonania obliczeń bez dzielenia grupy. Innymi słowy, ustalenie kryteriów dla każdego elementu bez uprzedniego dzielenia go na podrodzaje.


Cykle

Jeśli chcemy powtórzyć jakąś czynność lub zrobić, żeby kod był wykonywany tak długo, jak będzie istniał pewien warunek, należy użyć poleceń, które powiedzą systemowi, co ma robić w danej sytuacji. Oczywiście takie opcje nie działają intuicyjnie, ale jeśli z góry określisz scenariusze, wszystkie one zostaną poprawnie wykonane.


Tabele danych

Najbardziej efektywnym sposobem przechowywania i wykorzystywania informacji jest ten, który polega na porządkowaniu danych. Ta opcja umożliwia zapisywanie i obsługę dużych ilości wartości, które można później wykorzystać w dowolnym celu. Istnieje również kilka poleceń, których należy używać w celu uproszczenia procesu. Funkcje te niezbędne, gdy mamy do czynienia z dziesiątkami lub setkami różnych wariantów pozycji.


Łączenie informacji

Duża baza danych zwykle nieograniczona do pojedynczej tabeli, a zawiera wiele różnych źródeł. Możliwe łączenie istniejących wartości w celu utworzenia całego obrazu pożądanych elementów. Warto do tego celu używać specjalnych komend. Trzeba zwracać uwagę na wyniki zapytań, ponieważ w niektórych przypadkach one mogą być zduplikowane lub pomijane.


Sortowanie

Aby nie tracić czasu na szukanie poszukiwanych informacji, ma sens czasem użyć poleceń, które pomagają posortować dane według kryteriów wyboru, rozmiaru, nazwy, wskaźników statystycznych i tak dalej. Tę opcję należy opanować jak najwcześniej, ponieważ w przeciwnym razie trzeba będzie ręcznie przeszukiwać pobrane informacje w celu znalezienia żądanych wartości.


Grafika

Wizualizacja pomaga w łatwiejszym i szybszym zrozumieniu złożonych materiałów. Dobry schemat pozwala na przedstawienie niejasnych wartości w zrozumiałej formie, co ułatwia analizę. Język programowania R został zaprojektowany do pracy z narzędziami tego typu i tym samym różni się od swoich odpowiedników. Pomaga tworzyć sekwencje komend do wykonywania i wyświetlania obliczeń na podstawie informacji zawartych we wcześniej załadowanej bazie danych.


T-test

Każda hipoteza występuje tylko teoretyczną możliwością, dopóki nie pojawią obiektywne powody, by uznać ją za prawdziwą. W takich przypadkach sensowne stosowanie specjalnych metod obliczeniowych, dlatego należy umieć zintegrować w kodzie wcześniej sprawdzone formuły, aby uzyskać pożądane wyniki, zgodne z wymaganiami specjalisty. 


Anova

Znajdowanie średnich na podstawie dostępnych danych w sytuacjach, w których porównywane jakieś elementy, może być konieczne do analizy wyników. Takie badania mają zastosowanie w nauce, marketingu, biznesie i innych dziedzinach, w których wymagane jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków, a wyniki muszą być pod kontrolą. W celu poprawy jakości analiz zasadne stosowanie programowania, ponieważ znacznie łatwiej obliczyć wartość za pomocą komputera.


Znajdowanie zależności

W statystyce zawsze istnieją pewne wskaźniki i czynniki wpływające na wyniki badań. Aby znaleźć przyczyny wpływu danych uwzględnionych w analizie na rezultaty, wykorzystywane dodatkowe czynniki. Metody regresji stosowane w celu ustalenia jaśniejszej i lepiej zrozumiałej zależności między wartościami. Efekt najłatwiej widoczny na linii, która reprezentuje poziom zmian. Statistic with R

Dane w jakiejkolwiek formie prawie zawsze mają jakąś wartość, a gdy przedstawione w postaci przetworzonej, mogą być bardzo użyteczne.


Rozszerzenia

W niektórych przypadkach standardowa funkcjonalność interpretatora niewystarczająca i konieczne pobranie rozszerzeń zawierających zestaw dodatkowych opcji, które mogą poprawić komfort pracy użytkownika. Do wyboru są dziesiątki różnych rozwiązań, dlatego pierwszym krokiem musi być zrozumienie, co należy ulepszyć.


Zapisywanie plików

Aby skopiować informacje w formacie czytelnym dla innych urządzeń, najlepiej użyć formatu CVS. W oprogramowaniu do pisania kodu dostępna funkcja zapisywania tabeli. Wystarczy dodać odpowiednie polecenie.


Darmowy kurs wideo R online


Posiadanie kompetencji programisty ma znaczenie, ale także umiejętność pracy z danymi jest ciekawa. Jeśli potrzebujemy opanować narzędzie do prowadzenia analiz i obróbki wyników w dowolnej skali, to R stanowi dobry wybór.


1 165
15 wideo