Lekcje duńskiego dla początkujących

Duński potrafi zaskoczyć obcokrajowca, który zdecyduje się na naukę tego języka skandynawskiego. Po nauce liczenia od 1 do 20, początkujący będą musieli pogodzić się z nietypowym zapisem liczebników, zwłaszcza dziesiątek - Duńczycy stosują system dwudziestkowy.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo dla początkujących, aby nauczyć się duńskiego w domu od podstaw.


Alfabet

Alfabet jest w większości znany osobom, które miały do czynienia z językami europejskimi. Oparty jest na alfabecie łacińskim, identycznym z norweskim. Składa się z 29 liter. Charakterystyczną cechą jest obecność Ææ, Øø, Åå. Litery Qq, Ww, Zz pojawiają się tylko w słowach obcego pochodzenia. Został on oficjalnie zatwierdzony w 1948 roku. Z pomocą tego wideo początkujący zapoznają się z pisownią i wymową liter.


Liczby

Nul, en, to, tre, fire, fem, seks - liczymy od jednego do sześciu i widać że pisownia dość standardowa. Jest różnica w stosunku do innych języków, ale łatwo można domyślić. Jednak trudności powstaną, gdy przejdziemy do wyższych wartości na przykład halvfjerds -70.


Dni tygodnia i godziny

W każdym języku dobrze mieć w pamięci nazwy dni tygodnia i standardowe pytania pozwalające określić godziny. Mandag, tirsdag, søndag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Są to nazwy dni tygodnia i tak też piszemy standardowe pytanie o to, która jest godzina - Hvad er klokken?


Pory roku i nazwy miesięcy

Nazwy miesięcy podobne do wersji angielskich, a niektóre wymawiane nawet z angielskim akcentem. W przypadku pór roku inaczej. Pisane jako vinter, forår, efterår, sommer. Wymowa unikalna.


Standardowe zwroty

Aby odczuć większą pewność siebie, warto zapamiętać kilka standardowych zwrotów.


W pracy i na zakupach

Wycieczka na zakupy w obcym kraju zamienia się w test znajomości popularnych terminów, od ubrań i butów po artykuły papiernicze.


Znikające spółgłoski

Niektóre litery w danym języku mogą być opuszczone. Jedną z nich będzie H i w pewnych kombinacjach odpada lub zostaje zmiękczona radykalne.


Miękka D

Ta litera na końcu wyrazu ulega zmiękczeniu i jej wymowa przypomina bardziej Ł, a zatem nie powinien pojawić się problem, bo brzmienie raczej znamy. To właśnie z powodu takich zasad duński bywa trudnym językiem do słuchania.


Wymowa G

Właśnie tak brzmi jak zwykle w przypadku wymawiania gg; we wszystkich innych sytuacjach to raczej Ł niż g. Prawie nigdy nie wymawiana na początku słów.


Zaimki

Ja-jeg; ty-du; on-han; ona-hun; my-vi; oni-de. To podstawowe części, bez których wyrażenia wymagające koncentracji na przedmiocie wypowiedzi niemożliwe. Korzystamy z nich w podobny sposób jak w języku polskim i jako pierwsze występują w wypowiedziach o charakterze twierdzącym.


Zaimki dzierżawcze

One używane chyba w każdym żywym języku i w tym przypadku niektóre z nich to: min - twój, mit - mój; mine - mój także din - twój; dit - twoja. Kiedy wyrażamy przynależność do czegoś lub kogoś, to koniecznie dodajemy ich do wypowiedzi.


Jak się masz?

Hvordan går det, tak może brzmieć takie pytanie, ale formy bywają różne. Ważne też, aby odpowiadać jak najprościej. Odpowiednimi zwrotami byłyby: alt er fint, tak; lub vidunderligt, tak. Ważne na końcu użyć słowa dziękuję, żeby wyglądało to odpowiedniej. Dziękuję. - Tak.


Czas teraźniejszy

W języku duńskim czasowniki nie mogą być odmieniane przez rodzaj, a żeby utworzyć poprawne gramatycznie słowa, należy dodać końcówkę (e)r, w zależności od wersji pierwotnej. Na przykład spil - jeg spiller. 


Czas przeszły i czas teraźniejszy dokonany

Niektóre z najbardziej przydatnych czasów to førnutid - teraźniejszy dokonany i datid - przeszły. Używając tych form, łatwo powiedzieć zarówno o tym, co aktualne, jak i o tym, co zostało zrealizowane w przeszłości. Na przykład: jeg købte et hus - kupiłem dom (przeszłość) oraz jeg har ejet et hus i flere år nu - mam dom od kilku lat (czas dokonany).


Czasowniki modalne

Ku wielkiej satysfakcji uczących tego języka, dostępne tylko sześć słów. Są to kunne, måtte, ville, skulle, burde, turde. Zawsze zajmują drugie miejsce w twierdzeniach i pierwsze w pytaniach. Mają one stałą formę, która nie ulega zmianie.


Deklinacja przymiotników

Słowa te występują przed rzeczownikami. Muszą być zgodne pod względem rodzaju z rzeczownikiem. Istnieją trzy formy. Jedna to wersja słownikowa, a dwie pozostałe mają zmienione końcówki. W tym przypadku t i e. Bywają jednak pewne wyjątki.


Przymiotniki porównawcze

Aby wyrazić wyższość jednego przedmiotu nad drugim, należy użyć przymiotników opisujących cechy. Chodzi o zwykłe porównania, takie jak dobry i lepszy. W języku duńskim stosowane specjalne końcówki, spośród których "ere" i "st" oznaczają odpowiednio stopień komparatywny i superlatywny. 


Częste błędy

Duńczycy nie zwracają uwagi na błędy stylistyczne, ale jeśli popełnimy błąd przy wymawianiu słów, nie zostaniemy zrozumiani.


Nauka słów i zwrotów

Wybór słów i często używanych wyrażeń. Regularne słuchanie pozwala zachować materiał w pamięci na długi czas. Wyraźna wymowa pozwala usłyszeć każdy dźwięk, a wersja tekstowa na ekranie pokazuje znaczenie i pisownię. 

Nagranie można odtwarzać i ćwiczyć w dowolnym momencie, sprzątając, idąc do pracy lub na spacer do parku. Możesz także ćwiczyć rozumienie ze słuchu.


Istnieje wiele metod nauczania, od klasycznego "wkuwania" gramatyki po aplikacje z grami na telefon. Interesująca metoda została zaproponowana przez lingwistę Maximilliana Berlitza i później udoskonalona przez jego naśladowców. Metoda ta polega na całkowitym zanurzeniu się w nowym środowisku, odpowiednim dla osób z wyobraźnią. Metoda wymaga stworzenia nowej tożsamości, wymyślenia "legendy" - imienia, historii życia, hobby. Należy w pełni stać się postacią - mówić i myśleć bez tłumaczenia, używać pewnych gestów typowych dla mówców, a nawet zmieniać ubrania. Jest to dobry sposób na dostosowanie się do atmosfery kraju - poznanie i przyswojenie manier i gestów.


Zobacz także:


675
20 wideo