Lekcje Power Query i Power Pivot dla początkujących

Każdy, kto potrzebuje przetwarzać duże ilości danych i strukturyzować informacje w celu poprawy czytelności, powinien zdecydowanie skorzystać z tych narzędzi od Microsoftu. Tabele w tej formie mogą przechowywać miliony znaków w różnych polach i pozwalają na szybkie składanie modeli informacyjnych na potrzeby analityki i raportowania.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje Power Query i Power Pivot do samodzielniej nauki w domu.


Power Query

Rozszerzenie to służy do przygotowania danych do dalszej pracy w tabelach. Jeśli istnieje plik, w którym dostępne różne dane, ale one w formacie tekstowym i nie mają struktury umożliwiającej udostępnianie, to narzędzie to pomoże uporządkować dokumenty i nadać im właściwy wygląd. Aby rozpocząć konwersję danych, należy zacząć pracę w Excelu i w panelu ustawień na górze znaleźć zakładkę " Dane ", a następnie wyszukać przycisk " Uzyskiwanie i przekształcanie danych". Będziemy musieli wybrać lokalizację i format pliku źródłowego.


Podział na kolumny

Gdy mamy tabelę jednokolumnową i potrzebujemy podzielić dane na kilka części w różnych polach, musimy załadować dostępne informacje poprzez funkcję sortowania. Ta funkcja dostępna w " Uzyskiwanie i przekształcanie danych" w wersji 2016 lub w "Power Query (PQ)", jeśli oprogramowanie jest starsze niż 2016. Następnie należy wybrać przycisk "Wczytaj z tabeli", a edytor zostanie uruchomiony.


Automatyczne dostosowanie

Po wczytaniu informacji do edytora uruchamiana funkcja strukturyzacji i rozpoznawania danych przez program. Czasami działa to dobrze, ale zdarzają się sytuacje, że liczby i litery są zniekształcone. W takich przypadkach warto wyłączyć tryb korekty i zrobić wszystko samemu. Takie rozwiązanie bezpieczniejsze. Po prawej stronie istnieje pole o nazwie "Zastosoewane kroki". W nim usuń "Zmieniono typ". Dalej w każdej kolumnie ustawiamy sposób wyświetlania poprzez menu myszy.


Połączenie

Jeżeli chcemy uzyskać połączenie kilku arkuszy informacyjnych, trzeba uruchomić PQ edytor i wybrać opcję "z pliku". Następnie zaznaczyć żądany format. Potem ustawiamy typ plików, które mają być wyświetlane. Wszystkie zbędne pola można usuwać pojedynczo lub zaznaczając całe grupy, a następnie naciskając przycisk usuń poprzez menu myszy.


CVS

To wygodny i rozpowszechniony format, który może bezpiecznie przechowywać informacje. Aby móc pracować z tego typu plikami w edytorze, należy wejść w menu 'z pliku', a następnie wybrać dokumenty CVS. Użytkownik będzie miał do dyspozycji obszar roboczy, w którym wszystkie kolumny mogą być ustrukturyzowane, usuwane i modyfikowane.


Powtarzanie wierszy

Gdy tabela już załadowana, otwieramy obszar roboczy PQ, aby dokonać zmian, używając przycisku "Z tabeli". W otwartym oknie pojawi się wówczas lista gotowa do formatowania. Nowe pole należy dodać za pomocą napisu "Dodaj kolumnę/niestandardowe" u góry. Funkcja ta pozwala na określenie odpowiedniej liczby pozycji jednej części dokumentu. Ta metoda przydatna, gdy istnieje duża ilość wartości, które muszą być zduplikowane.


Każdy następny wiersz

Funkcja ta ma na celu umożliwienie szybkiego formatowania dokumentów do celów specjalnych. Proces realizowany za pomocą opcji " Kolumna niestandardowa".


Spis plików

Kiedy istnieją pliki z dużą ilością niepotrzebnych informacji, ale w nich również niezbędne elementy, możliwe ich połączenie. Łatwo to zrobić za pomocą Excela, a raczej jego rozszerzenia. Wybieramy puste pole i w menu PQ naciskamy "z pliku/w folderze". Następnie należy usunąć wszystkie niepotrzebne sekcje. Aby zapisać, musimy kliknąć "Zamknij i załaduj do" u góry po lewej stronie. Wpisujemy adres, a oprogramowanie wykona wymagany proces w kilka sekund.


Strukturyzacja w osobnych polach

Czasami informacje trzeba podzielić na części dla tego samego obiektu i wtedy sensowne stworzenie formatowania docelowego (każda wartość w innym wierszu). Łatwo to zrobić w edytorze. Wszystkie niezbędne narzędzia będą dostępne po załadowaniu pliku za pomocą przycisku "z tabeli".


Liczenie obiektów

Aby wykonać taki proces, należy załadować informacje, a następnie aktywować edytor za pomocą opcji "z tabeli". W nowym oknie usuwamy zbędne kolumny i aktywujemy menu myszy po najechaniu na jakiś element. Wybieramy "scal zapytania" i ustawiamy wymagane parametry sortowania. W ten sposób można zaznaczyć różne opcje wyświetlania, co ułatwia sortowanie i liczenie.


Liczenie znaków

Można to zrobić, gdy chcemy wiedzieć, ile znaków danego typu dostępne w dokumencie.


Importowanie z Internetu

Istnieje możliwość pobierania informacji bezpośrednio ze stron internetowych. Najnowsze wersje działają znacznie lepiej, dlatego przed rozpoczęciem pracy warto zaktualizować narzędzia. Żeby pobrać tabele, klikamy na przycisk "Z sieci Web" w zakładce "Dane". Zostanie wyświetlone pole, w którym użytkownik musi wpisać adres strony, a po kilku sekundach pojawi się przed nim lista wszystkich dostępnych do wykorzystania spisów.


Usuwanie kopii

Gdy w kolumnach mamy różne informacje, niektóre pozycje mogą stracić ważność. Aby usunąć niepotrzebne wiersze, ma sens użycie sortowania. Wczytaj pliki do edytora za pomocą opcji "Z tabeli". Następnie ustawiamy sortowanie według daty, tak żeby prawidłowe wartości były na górze i wywołujemy menu prawym przyciskiem myszy, gdzie klikamy "Usuń duplikaty". W razie potrzeby zakończyć edycję, należy użyć przycisku "Zamknij i załaduj do".


Power Pivot

To rozszerzenie pomoże stworzyć złożone warianty tabel z różnymi schematami wyświetlania danych. Opcja zostaje uruchomiona poprzez przycisk w górnym menu o tej samej nazwie.


Calculate

To polecenie warunkowe, na podstawie którego wykonywane obliczenia w określony sposób. Można na przykład ustawić parametry tak, aby program obliczał wartość dla pewnego okresu czasu lub na podstawie jakiejś innej cechy. Gdy tabela została już załadowana, kliknij "Dodaj do modelu danych" w menu "Power Pivot (PP)". Spowoduje to wyświetlenie obszaru roboczego do tworzenia komend.


Porównanie w procentach

Można napisać polecenie dla każdego wiersza osobno, lecz w przypadku PP łatwo znaleźć różnicę wartości dla każdego pola. Tryb pisania metody liczenia włączamy za pomocą "Zażądzaj".


Wyszukiwanie

Żeby szybko znaleźć wszystkie dane związane z tym samym obiektem, można dokonać ich pogrupowania. Żeby to zrobić, wystarczy dodać ich w rozszerzeniu PP, a program automatycznie wygeneruje podział wszystkich wierszy zgodnie z życzeniem użytkownika. Nowa sekcja w obszarze roboczym do łączenia z tabelą zostaje utworzona za pomocą kombinacji klawiszy "Ctrl+T", a przetwarzanie uruchamiane poprzez "Wstawianie/Tabela przestawna".


W przypadku konieczności tworzenia raportów lub schematów liczenia w celu monitorowania finansów i innych wskaźników, korzystanie z tych narzędzi ułatwi pracę.

163
17 wideo