Lekcje Rust dla początkujących

Rust to zestaw semantyczny ogólnego przeznaczenia z wysokim bezpieczeństwem i zaawansowanym zarządzaniem pamięcią, dzięki czemu jest prostszy i szybszy niż istniejące alternatywy. Język ma opcję sprawdzania linków (borrow checker), a to poprawia stabilność. Ze względu na jego możliwości, najlepszym sposobem na wykorzystanie go byłoby tworzenie jąder dla systemów operacyjnych. Jest w aktywnym użyciu od 2015 roku, a liczba profesjonalistów preferujących go nad innymi językami stale rośnie.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo języka programowania Rust do samodzielniej nauki w domu.


Podstawowa wiedza

Autor webinaru opowie o zaletach i wadach Rust oraz porówna go z innymi popularnymi językami programowania.


Instalacja

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przejście na stronę dewelopera i pobranie narzędzi do pracy z kodem. Na stronie oficjalnej dostępne najbardziej aktualne wersje aplikacji, można jednak szukać alternatyw z innych źródeł, ale zazwyczaj nie ma to sensu, gdyż oprogramowanie rozpowszechniane za darmo.


Zmienne

Żeby przechowywać dane w strukturze zestawu semantycznego, trzeba wyznaczyć bloki, w których umieścimy informacje. Należy z góry określić, co wolno pozostawić w każdym elemencie. Słowo "let" to kluczowy wyraz określający typ zmiennej i musi być pisany zawsze, gdy mają być dodane nowe obiekty o unikalnych typach wartości. Wszystkie instrukcje zamykane na ";".


Typy danych

W tym przypadku konieczne zastosowanie oznaczeń dla wszystkich wartości. Pomaga to systemowi rozróżnić informacje i umożliwia wykonanie wielu operacji, a mianowicie listy wszystkich procesów dostępnych dla określonych wartości. W sumie istnieje kilka rodzajów danych. Niektóre z nich prymitywne, inne złożone. Na przykład: i32; i16; u16; i128. Liczby na końcu każdego zestawu znaków wskazują na rozmiar pamięci, który będzie zajmowany przez ten blok.


Funkcje

Słowo kluczowe "fn" służy do podzielenia kodu na części funkcjonalne, które zaczynają działać w określonych warunkach. W ten sposób łatwo ustawić tryb pracy systemu na podstawie uzyskanych wartości, a procesy będą pojedyncze lub regularne, w zależności od preferencji programisty.


Typy proste i Wektory

"Vec<T>" - to właśnie w ten sposób w kodzie wygląda to polecenie. Pozwala na zmianę typów bloków, które zostały już zdefiniowane. Chodzi o element, który ma stałą funkcję, ale zmienny rozmiar pamięci. W trakcie procesu obliczeniowego wektor może ulegać zmianie, aby system mógł działać i przechowywać dowolny typ informacji.


Podstawy

Darmowy 53-minutowy kurs Rust online dla początkujących.


Watchdog

To część systemu, która kontroluje dostęp do serwera i monitoruje wszelkie próby uzyskania statusu administratora, a następnie otwiera lub zamyka dostęp na podstawie zdefiniowanych wcześniej parametrów. Trzeba umieć pracować z tą funkcją, aby tworzyć wysokiej jakości programy.


Unit tests

Funkcje, które pomagają sprawdzić poszczególne fragmenty kodu i porównać, jak system działa z oczekiwanym wynikiem. Żeby wyróżnić większość z tych opcji, należy użyć "# [test]". Alternatywnie można napisać " cargo test". Wykorzystanie różnych metod zmniejsza czas potrzebny na napisanie programu.


Yew

Framework do obsługi frontendowej części projektu. Pozwala zwiększyć wydajność i szybkość działania systemu poprzez tworzenie kanałów w tle. Yew jest modułem opcjonalnym i musi być pobrany oddzielnie. Dobrze współpracuje również z innymi narzędziami jak "Trunk".


GraphQL

Narzędzie pomaga skonfigurować efektywne serwery do przekazywania użytkownikowi informacji z kilku źródeł jednocześnie przy wykorzystaniu jednego interfejsu. W ten sposób można zautomatyzować procesy, dzięki czemu nie trzeba będzie wiedzieć, jakie dane skąd pochodzą.


Actix

Kolejna platforma upraszczająca pracę nad projektami, które związane z tworzeniem aplikacji i usług internetowych. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala programiście na szybkie zastosowanie standardowych algorytmów, wykorzystanie bibliotek, automatyzację i dostosowanie użycia systemu oraz testowanie kodu.


Darmowy kurs online

Darmowy samouczek w języku angielskim pomoże szybko zorientować się w nowym interfejsie i znaleźć potrzebne opcje.


Podcast


Rust to skomplikowany, ale jednocześnie rozwinięty i bogaty w funkcje język, który świetnie pasuje do pracy na poziomie profesjonalnym. Profesjonaliści będą mogli tworzyć oprogramowanie o wysokiej jakości i stabilności, co gwarantuje możliwość zatrudnienia i dobre zarobki.


573
14 wideo