Lekcje niemieckiego dla początkujących

Niemiecki jest popularnym językiem w Europie i jest używany jako oficjalny w Niemczech, Austrii, a także w Szwajcarii, Belgii i Luksemburgu. Ten zestaw semantyczny jest jednym z 12 najczęściej i najaktywniej występujących na świecie. Jest również jednym z 10 najczęściej używanych języków w Internecie. W Unii Europejskiej mieszka około 95 milionów native speakerów.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo dla początkujących, aby nauczyć się niemieckiego w domu od podstaw.


Alfabet

Alfabet zawiera 30 liter, z których cztery są unikalne. Ä ä ä, Ö ö ö, Ü ü i ß należą do klasy unikatów. Co ciekawe, wymowa liter czasami przypomina polską wersję.


Liczby

Z liczbami mamy do czynienia codziennie i wszędzie. W pracy, w sklepie, w szkole. Niektórzy lingwiści uważają, że wystarczy umieć liczyć do 100, aby uniknąć problemów. Przy okazji, oto jak wygląda naturalna kolejność liczb do pięciu: null, eins, zwei, drei, vier, fünf.


Kolory

Warto poznać najpopularniejsze kolory. Rot - czerwony, blau - niebieski, gelb - żółty, grün - zielony, weiß - biały, braun - brązowy, schwarz - czarny. Nazwy te często brzmią podobnie do nazw angielskich.


Nazwy miesięcy

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Wszystkie nazwy miesięcy występują w rodzaju męskim.


Zwierzęta

Wolf, tiger, flusspferd, schlange, zebra. Znajomość nazw dzikich zwierząt nie zawsze jest konieczna w życiu miejskim, ale może być przydatna w komunikacji z dziećmi na temat przyrody.


Zaimki osobowe

Zaimki osobowe odmieniają się przez przypadki. Absolutnie wszystkie warianty często używane w mowie i piśmie. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie. Używane w zależności od mówcy, sytuacji lub obiektu uwagi.


Zaimki przymiotne

Zaimki przymiotne są używane do wyjaśnienia relacji przedmiotów lub osób do innych osób, więc mamy: mein - mój; dein - twój; sein - jego; ihr - jej; sein - jego; unser - nasz; euer - twój; ihr - ich; Ihr - twój.


Rodzajniki

W języku niemieckim istnieją rzeczowniki rodzaju nijakiego, męskiego i żeńskiego, które wymagają podania ich rodzaju, aby ułatwić ich rozpoznawanie w języku mówionym i pisanym. Rodzaj męski to der, rodzaj żeński to die, a rodzaj nijaki to das.


Czas przyszły

Kiedy mówimy o prostych czynnościach lub okolicznościach w przyszłości, musimy użyć standardowego czasu zwanego Futur 1. Jest on tworzony za pomocą czasownika pomocniczego werden, odmienianego zgodnie z poprzedzającym zaimkiem i kończącego się bezokolicznikiem.


Czas przeszły

Używamy tego czasu, gdy chcemy porozmawiać o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, przy czym nie dzieje się to teraz. Często chodzi o jednorazowe wydarzenie. Wyrażenia są zbudowane z czasowników regularnych i nieregularnych, których końcówki są odpowiednio dobrane. Może to być te, ten, test, tet itp. dla czasowników regularnych i en, st, t itp. dla czasowników nieregularnych.


Czas przeszły dokonany

Aby powiedzieć, że coś zrobiliśmy, musimy odmienić standardową formę słowa z przedrostkiem ge i końcówką t/et. W zależności od rodzaju czynności, używamy czasowników posiłkowych haben/sein.


Spójniki

Ważne części mowy, które pomagają logicznie łączyć i uzupełniać wypowiedzi. Mogą wyrażać stan i ciągłość. Następujące części mowy są używane w wyrażeniach twierdzących: weil - ponieważ; dass - że; ob - czy.


Spójniki als i wenn

Świetnie nadają się do użycia w zdaniach warunkowych. Als - jakoś; wenn - kiedy. Oba są odpowiednie do wyrażania sytuacji w czasie przeszłym.


Odmowy

W języku niemieckim mówca może powiedzieć "nie" na kilka sposobów. Można to zrobić za pomocą krótkiego "nien", jeśli chcemy po prostu powiedzieć "nie" lub "nicht", oraz za pomocą "kein", jeśli jest to rzeczownik, który należy scharakteryzować lub stwierdzenie, które wymaga określenia negatywnego.

 

Stopnie porównania

Przymiotniki mogą mieć więcej sensu, gdy są używane w porównaniu. W tym przypadku są to: positive, comparativ, superlativ. Odmieniamy słowa dodając końcówki. W pierwszym przypadku znaczenie pozostaje takie samo, w drugim przypadku dodajemy er, w trzecim przypadku zaczynamy od am i kończymy na sten.


Czasowniki modalne

Können - móc; dürfen - móc za czyimś pozwoleniem; müssen - być zobowiązanym; sollen - być zobowiązanym; wollen - chcieć; möchten - pragnąć. Liczba mnoga jest zawsze tworzona z końcówką en lub, innymi słowy, ma standardową formę. Pierwszy i trzeci przypadek są tworzone w ten sam sposób.


Pytania dotyczące czasu

Wie spät ist es? - jest najprostszym wariantem pytania. W języku niemieckim, podobnie jak w innych wariantach, można je urozmaicić słowami grzecznościowymi. Na przykład: sei so nett lub bitte sagen sie mir.


50 ważnych zwrotów

Warto też nauczyć się kilkudziesięciu przydatnych zwrotów, dzięki którym szybciej zaczniesz rozmawiać. Poczujesz się bardziej komfortowo w trakcie konwersacji.


1000 słów i zwrotów

Naukę języka niemieckiego należy rozpocząć od klasycznych zwrotów, które są uniwersalne, zrozumiałe w każdej części kraju i odpowiednie w rozmowach biznesowych i codziennych. Reszta przyjdzie z czasem, w miarę doskonalenia się.


Zwroty w pracy

Interesujący język z własnymi osobliwościami i przyjemnym dla ucha sykiem. Stłumione akcentowane dźwięki w słowach mogą brzmieć pięknie. W niemieckim jest pewien perfekcjonizm i spodoba się on osobom, które lubią idealny porządek we wszystkim.


Zobacz także:


547
20 wideo