Lekcje włoskiego dla początkujących

Włoski rozwinął się z łaciny potocznej. Dialekt toskański, zatwierdzony w 1861 roku, jest uznawany za oficjalny. To właśnie w tym dialekcie Dante Alighieri napisał Boską Komedię kilka wieków przed tym, jak stała się ona językiem urzędowym, zyskując tytuł "ojca" współczesnego italiano. Obecnie stanowi język urzędowy we Włoszech, Szwajcarii, Watykanie, San Marino, Słowenii i cieszy się popularnością w Ameryce ze względu na dużą liczbę imigrantów.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje do nauki włoskiego od podstaw w domu.


Alfabet

Włoski dał światu terminy kulinarne i większość muzycznych - pizza, cappuccino, spaghetti, fortepian, orkiestra, sopran. Nawet grypa i kwarantanna pochodzą z języka toskańskiego. Jak widać, cechą charakterystyczną jest zamiłowanie miejscowych do spółgłosek bliźniaczych, które muszą być wymawiane wyraźnie, bez zlewania się w jeden długi dźwięk. Alfabet składa się z 21 liter, 5 z nich (k, w, x, y, j) występuje tylko w słowach obcego pochodzenia.


Liczby

Wideo o cyfrach uczy liczyć od 1 do 20. Lepiej od razu opanować liczebniki porządkowe i ilościowe.


Czas teraźniejszy

Presente Indicativo to forma służąca do wyrażania czynności i stanów, zwykłych i stałych, które aktualne w danej chwili. Zgodnie z zasadami języka włoskiego, czasowniki w tym przypadku używane w trzech formach, a mianowicie żeńskiej, męskiej i nijakiej. Należy pamiętać o końcówkach, które dla 1. osoby zakończone na "O"; 2. osoby na "I"; 3. osoby na "A" lub "E".


Czas przeszły

Passato Prossimo używany według klasycznego schematu, tak jak w języku polskim. Za pomocą tej formy możemy opowiedzieć o tym, co wcześniej miało miejsce lub o naszych działaniach w przeszłości. Warto też zauważyć, że dotyczy on czynności, która została zakończona. Żeby uzyskać poprawną formę czasownika, musimy skorzystać z reguły koniugacji 3 form. Gdy słowo ma pierwszą formę, stosujemy końcówkę "ato". Dla drugiego typu dodajemy "uto". Trzecia forma wymaga użycia "ito".


Popularne zwroty

W każdym języku istnieją zwroty, które zawsze oznaczają to samo i wszyscy rozumieją, o co chodzi. Na przykład: In bocca al lupo ≈ powodzenia. Dobrze nauczyć się kilku wariantów, aby łatwiej było nawiązać naturalny dialog.


Która jest godzina

Zapytanie "która jest godzina?" i sformułowanie lub zrozumienie odpowiedzi pomoże lekcja z kanału Keep Italian. Istnieje kilka wariantów tego pytania, a odpowiedź prawie zawsze zaczyna się od stabilnego zwrotu sono le (są wyjątki). Zapamiętanie wzoru nie sprawia trudności, a "rozszyfrowanie" tarczy zegara wygląda podobnie jak w przypadku języka polskiego. Wystarczy nakreślić analogię i zapamiętać brzmienie.


Zaimki dzierżawcze

To kategoria słów używanych do wyrażenia tego, do czego coś należy. W języku polskim istnieją analogi tych zaimków. W języku włoskim wyglądają one następujące: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro i tak dalej. Form jest dość dużo. Zmieniają się w zależności od rodzaju i liczby. Przed zaimkiem dzierżawczym trzeba użyć rodzajnika określonego, ale istnieją pewne wyjątki.


Zaimki pytające

Che, chi, dove, come. Te i inne części mowy służą do wyjaśniania informacji i jeśli znamy ich znaczenie, możemy użyć tylko kilku słów, by zbudować konstrukcje pytające, mające zrozumiałą formę.


Czas przyszły

Futuro Semplice służy do mówienia o czynnościach i zjawiskach, które będą miały miejsce w czasie przyszłym. Dla każdej formy koniugacji istnieją różne rodzaje końcówek. Ogólnie rzecz biorąc, wyrażenia budowane na podstawie zmiany czasownika.


Aktualne słowa i zwroty

Nagranie jest przeznaczone do zapamiętania poprzez ciągłe słuchanie. Na ekranie znajduje się napis i tłumaczenie tekstu dla uczących się, którzy wolą prezentację wizualną. Pismo jest kilkakrotnie powtarzane przez lektora. Może być włączone na czas snu w celu podświadomego przyswajania materiału we śnie. Metoda ta jest stosowana jako uzupełnienie standardowej nauki.


Rodzajniki

Są to części w wyrażeniach, które pomagają uszczegółowić wypowiedź poprzez użycie słów wyjaśniających formy rzeczowników. Na przykład: "Un, uno, una, un'" dla rzeczowników w liczbie pojedynczej a "dei, degli, delle" z rzeczownikami w liczbie mnogiej. One odpowiednie, gdy coś wspomniane po raz pierwszy podczas rozmowy. Gdy sytuacja już jasna, używamy "il, lo, l', la" w liczbie pojedynczej oraz "i, gli, le" w liczbie mnogiej.


Mi piace

To ważny wyraz, który używany maksymalnie często i odgrywa rolę jednego z głównych elementów mowy podstawowej. Oryginalne znaczenie można przetłumaczyć jako: podoba mi się. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na liczbę danego obiektu, ponieważ słowo "Piace" może ulec zmianie w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej, ale pozostaje takie samo przy zmianie zaimków. Dla każdej formy używany "Piace", lecz liczba mnoga wymaga użycia "Piacciono".


Czasownik zwrotny

To specjalna forma czasownika, która oznacza skupienie uwagi na obiekcie. W takim przypadku trzeba użyć różnych części dla każdej osoby. W sumie istnieje ich 6 i są następujące: mi, ti, si, ci, vi, si. Warto pamiętać, aby te elementy stawiać na pierwszym miejscu podczas wykonywania koniugacji. Bez tej zasady gramatycznej nie można pięknie mówić.


Essere i Avere

Słowa te oznaczają z kolei: być i mieć. Podobnie jak w innych językach, czasowniki tego typu podstawowe w budowaniu konstrukcji językowych podczas komunikacji. Dla tych słów stosowana nieregularna odmiana. Na przykład "avere" — ho hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Essere również ma kilka wariantów i one ulegają zmianie w zależności od czasu. Naukę najlepiej rozpocząć od czasu teraźniejszego.


Volere, dovere, potere

Czasowniki modalne pomagają budować konstrukcje wypowiedzi z wyraźną intonacją. Używając tych słów znacznie łatwiej poprawnie sformułować zdania. Tłumaczenie tych słów następujące: Volere - chcę; Potere - mogę; Dovere - muszę.


Percé i perciò

Percé, dlaczego, ponieważ; Perciò, bo, w związku z tym, że. Oba mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności od pozycji w zdaniu, jednak każde słowo ma inny sens i nie wskazują na to samo, więc nie należy ich mylić.


Przyimek Di

Chodzi o specjalną część mowy, która może oznaczać różne warianty łączenia przedmiotów i obiektów uwagi. Na przykład przyimek "di" pozwala wyrazić pochodzenie osoby, prawo własności nieruchomości, materiał, z którego wykonany przedmiot, a także mówić o cechach, wielkości i tak dalej.


50 przymiotników

Słowa z tej kategorii pomagają opisywać właściwości zjawisk i przedmiotów. Tak naprawdę każdy dialog między ludźmi, jak i każdy tekst może zawierać więcej niż 20% przymiotników i nie ma tu żadnego ograniczenia. Włoskie przymiotniki szczególnie ważne, ponieważ Włosi lubią podkreślać cechy i trzeba umieć odpowiednio ich nazwać.


Gesty

Gesty niezbędne w języku włoskim i należy opanować przynajmniej dziesięć z nich nawet na poziomie wstępnym, aby wyglądać jak prawdziwy Włoch. Gestykulacja może wyrazić pewne rzeczy nawet bez rozmowy.


40 nieregularnych form czasowników

Musimy znać przynajmniej minimalną liczbę słów, które mają specjalne formy i używane, gdy trzeba tworzyć konstrukcje językowe przekazujące ważne szczegóły czynności, które już miały miejsce.


Zobacz także:


1 273
20 wideo