Lekcje angielskiego dla początkujących

W dzisiejszych czasach pełnych podróży i relacji międzynarodowych, angielski jest niezbędny jak powietrze. Przy odpowiednim zaangażowaniu, języka można nauczyć się w kilka miesięcy - wystarczy uzbroić się w cierpliwość i wyznaczyć sobie cel, do którego należy dążyć każdego dnia. Lekcje wideo to jeden z najszybszych sposobów na opanowanie angielskiego.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo dla początkujących, aby nauczyć się angielskiego w domu od podstaw.


Alfabet

Osobliwością alfabetu angielskiego jest stosunek liter do dźwięków: 26 liter i co najmniej dwa razy więcej dźwięków. Aby uniknąć mętliku w głowie, można uczyć się poszczególnych dźwięków krok po kroku.


Przywitanie

Każda komunikacja zaczyna się od przywitania. W tej lekcji widz poznaje szereg zwrotów przydatnych do rozpoczęcia rozmowy.


Zwroty praktyczne

Nagranie dla początkujących, którzy chcą opanować praktykę konwersacyjną bez lub obok podstaw gramatycznych. Zwroty są dobrane w taki sposób, aby można było nad nimi pracować w spójny sposób, co pozwala na natychmiastowe wprowadzenie ich do słownictwa.


Liczby

Aby mieszkać lub podróżować po krajach anglojęzycznych, konieczne jest opanowanie liczb.


W restauracji

W ciągu czternastu minut można nauczyć się pięciu najczęściej używanych zwrotów do komunikacji w restauracji. Autor podaje jakościowe wyjaśnienie zwrotów i pokazuje, w jaki sposób są one używane.


W hotelu

Lekcja dotyczy meldowania się i pobytu w hotelu. Podane zwroty dialogowe są szczegółowo omówione, z uwzględnieniem niuansów językowych i codziennych. Informacje będą przydatne dla osób uczących się języka angielskiego i turystów, których plany obejmują tylko niezbędne słownictwo w podróży. Po zapoznaniu się z materiałem cudzoziemiec będzie mógł komunikować się z personelem hotelu, rozumieć jego pytania, udzielać odpowiedzi, formułować prośby.


Na lotnisku

Wybór sześćdziesięciu słów i zwrotów, które mogą ułatwić komunikację na lotnisku.


W podróży

Turyści będą musieli zaopatrzyć się w wiedzę na pewne tematy, które pomogą im zapytać o drogę, wytłumaczyć się na lotnisku, w hotelu, kawiarni, restauracji i nawiązać interesujące znajomości.


W pracy

Z setką wyuczonych zwrotów można bez problemu radzić sobie w sytuacjach pracowniczych i mówić to, co się myśli.


Podawanie godziny

12-godzinny format czasu najczęściej używany w krajach anglojęzycznych. Czas jest podzielony na godziny poranne i popołudniowe. "What time is it?" - w ten sposób możemy zapytać, kiedy interesuje nas aktualny czas..


Codzienne czynności

Przydatne słowa i zwroty dotyczące codziennych czynności. 


Potoczne zwroty

Dogłębna znajomość standardowego języka literackiego nie uchroni nikogo przed nieporozumieniami w życiu codziennym. Cudzoziemiec, który przeprowadził się do obcego kraju, będzie musiał ponownie nauczyć się slangu, skrótów i codziennych zwrotów. Wybór dwudziestu pięciu takich wyrażeń może ułatwić komunikację, gdy mieszka się w otoczeniu native speakerów.


Dni tygodnia

Wymienianie dni tygodnia zdarza się cały czas - podczas umawiania się na spotkanie, planowania wakacji (pracy), sprawdzania harmonogramu itp.


Miesiące

Nazwy wszystkich 12 miesięcy w języku angielskim.


Dzikie zwierzęta

Animowany film dla dzieci, który świetnie nadaje się dla dorosłych do nauki nazw dzikich zwierząt w języku angielskim.


1000 zwrotów

Nie ma potrzeby zapamiętywania jak największej liczby słów z rzędu. Lepiej jest uczyć się po trochu każdego dnia. Z czasem i praktyką, odpowiednie słowa same przyjdą do głowy. Można zapisywać słowa w specjalnym notatniku lub korzystać ze specjalnych stron internetowych lub aplikacji.


Nauka na podstawie filmów

Nauka angielskiego na podstawie filmów i seriali telewizyjnych to skuteczna metoda, która pomaga zanurzyć się w środowisku językowym, uczyć się dialogów, zapamiętywać poprawną wymowę i ćwiczyć rozumienie ze słuchu.


Nauka czasowników

Lekcja pomoże poszerzyć słownictwo o 150 popularnych czasowników i zapoznać się z możliwościami ich użycia.


1100 wyrażeń do konwersacji

Kilkaset wyuczonych na pamięć zwrotów pozwala odnaleźć się w każdej sytuacji językowej i z łatwością przekazać swoje myśli. Słownik z najpopularniejszymi angielskimi zwrotami zawiera wyrażenia dotyczące przyjaznej i codziennej komunikacji, rozmów w transporcie, sklepach, restauracjach i na ulicy. Proponowane wyrażenia pomogą wyjaśnić informacje, wyrazić uczucia, przeprosić lub podziękować.


Podstawy gramatyki

Niemożliwe jest stanie się doskonałym ekspertem w języku obcym w krótkim czasie. Dzięki lekcjom wideo w ciągu kilku godzin można opanować podstawowe zasady pozwalające na płynne wyrażanie myśli i rozumienie języka mówionego.


Сzasownik "być"

W lekcji autor wyjaśnia osobliwości czasownika "to be" ("być"). Ponadto podane są odmiany czasownika "to be" i zasady tworzenia zdań z jego użyciem.


Podstawowe czasy

Nauka czasów w nowym języku jest uważana za trudną i niezrozumiałą. Twórca tej lekcji rozwiewa ten mit. W przeciwieństwie do podręczników, które prezentują gramatykę według tematów i rozdziałów, ten film daje ogólny obraz przypadków. Autor rysuje prosty schemat graficzny dotyczący popularnych czasów angielskich, charakteryzujący się ścisłą logiką. Najważniejsze jest uchwycenie istoty, reszta przyjdzie i zostanie opanowana później.


Wszystkie czasy

Podstawowa wiedza na temat systemu czasowników jest wymagana już na początkowym poziomie gramatyki - ile jest grup, jakie są osobliwości, jakie czasy trzeba znać (w sumie jest ich ponad dziesięć, ale w praktyce wystarczy pięć lub sześć). Podział na grupy i przedstawienie ich w formie tabeli pozwala uchwycić logikę i ułatwia przyswojenie materiału.


Present Simple

Present simple jest najczęściej używanym czasem w języku angielskim. A jeśli mówca jest w stanie ekspresyjnie gestykulować i ma pewien zasób słownictwa, to czas teraźniejszy prosty pozwoli na komunikację daleko wykraczającą poza zwykły kontekst. Używamy go na przykład w takich sytuacjach:

 • Mówiąc o typowych, rutynowych, powtarzalnych czynnościach (I often visit my aunt in the summer).
 • Mówiąc o miejscu zamieszkania, regularnej czynności. (Mieszkam w dużym mieście).
 • Opisywanie cech ludzi i przedmiotów. (Lika ma czarne włosy i niebieskie oczy).
 • Stwierdzając znane prawdy, fakty. (Ziemia obraca się wokół Słońca). 
 • Opisując działania, które mają miejsce przez długi okres. (Wiktor mieszka i pracuje w Jekaterynburgu).
 • Opowiadanie fabuły filmów, sztuk teatralnych itp. (narracja).
 • W przysłowiach, powiedzeniach i aforyzmach.
 • Odnosi się do ustalonej daty wydarzenia lub harmonogramu. (Mecz rozpocznie się jutro o 10:00).
 • Przy wyrażaniu uczuć: kochać, lubić, nienawidzić.


Present Continuous

Jednym z wariantów angielskiego czasu teraźniejszego jest Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły. Jest on zwykle używany do opisywania czynności w chwili obecnej. Ale nie zawsze. Większość osób, które uczyły się English w szkole, pamięta prostą zasadę konstruowania zdań z formą to be, w zależności od osoby działającej, i dodawania końcówki -ing.


Past Simple

Past Simple (czas przeszły prosty) odnosi się do czynności i stanów, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości i nie są związane z teraźniejszością. Znacznik czasu często pojawia się w takich wypowiedziach, gdy mówca wskazuje dokładną datę i godzinę. Lub w inny sposób wskazuje moment, w którym miało miejsce określone działanie.


Future Simple

Czas przyszły prosty (Future Simple) jest zwykle używany do wyrażania chęci zrobienia czegoś w kontekście spontanicznych decyzji i nieokreślonych planów.


Czasowniki pomocnicze

Czasowniki pomocnicze pomagają wyrazić różne znaczenia gramatyczne. Są one bardzo ważne, ponieważ wskazują rodzaj czasu, liczbę, osobę i płeć. Są one używane razem z czasownikami semantycznymi, które wyrażają same czynności.


Zaimki pytające

Zaimki pytające są używane do konstruowania specjalnych pytań. Odnoszą się one do osób lub przedmiotów nieznanych pytającemu, które muszą zostać nazwane w odpowiedzi na pytanie.


Czasowniki modalne

Czasowniki modalne to specjalna grupa czasowników, które mają swoje własne zasady i specjalne funkcje w zdaniu.

 • Są to czasowniki pomocnicze, po których następują inne czasowniki semantyczne.
 • Zmieniają znaczenie czasowników, które następują po nich i dodają znaczenia nakazu, zakazu, sugestii, zgody itp. 3.
 • Nie potrzebują cząstek "pomocniczych" w tworzeniu pytań. Zdania są konstruowane przez inwersję, czyli zmianę kolejności słów.
 • Nie mają długiej formy z końcówką -ing i nie są używane w czasie Present Continuous, Past Continuous lub Past/Present Perfect Continuous.
 • Nie mają typowych końcówek Present lub Past Simple. W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się -s (She can swim, nie She cans swim) i -ed.


Present Perfect

Kiedy używać czasu Present Perfect? Zawsze, gdy sytuacja lub czynność ma związek z przeszłością i teraźniejszością w tym samym czasie. Wymieńmy szczególne przypadki.

 • Kiedy mówimy o czynności, która miała miejsce w przeszłości (bez określania dokładnego czasu), a jej konsekwencje są widoczne teraz.
 • Opis czynności/stanu, który rozpoczął się wcześniej i nadal trwa. Słowa "today", "this morning/afternoon/evening", "this week", "this year/month" itp. są często używane.
 • Opis doświadczenia i osiągnięć.


Formy skrócone

W angielskim bardzo często spotyka się takie formy jak "I'll", "I'd", "She'd" i inne. Nie są to pojedyncze słowa, ale skróty kilku różnych słów i należy to wziąć pod uwagę.


Przedimki

Pozornie niepotrzebne części mowy, ale tak nie jest. Przedimki "a", "an" i "the" są używane do wskazania liczby elementów, podkreślenia kontekstu zdania i ukierunkowania myślenia słuchacza w zależności od sytuacji.


Przeczenie

W filmie autor opowiada o kilku wariantach na przeczenie w języku angielskim.


Stwierdzenie i propozycji

Can i Will to mocne czasowniki, których użycie sugeruje, że mówca jest czegoś pewien i coś twierdzi. W zdaniach, w których wyrażone jest tylko przypuszczenie, należy używać Could i Would.


Czasownik get

Zwykłe czasowniki, które w połączeniu z przyimkami i przysłówkami nabierają nowego znaczenia, stają się czasownikami frazowymi. Jednym z najpopularniejszych wśród nich jest "get". Ma on ponad kilkaset znaczeń.


Pytania

W 10 minut dowiesz się, jak zadawać pytania w języku angielskim. Autor w sposób zwięzły omawia i pokazuje główne warianty tworzenia zdań pytających.


Czasowniki nieregularne

Dobra wiadomość dla początkujących: kiedyś w English istniało około 360 czasowników nieregularnych. Na szczęście w dzisiejszym użyciu pozostało około 200. I nie trzeba znać ich wszystkich. Na początku wystarczy skupić się na tych najczęściej używanych.


Stopniowanie przymiotników

W tym wideo omówiono stopniowanie przymiotników w angielskim. Autor szybko i jasno wyjaśnia zasady tworzenia stopni porównania.


Ćwiczenie słuchania

Rozumienie ze słuchu jest trudnym etapem w nauce nowego języka. Ten film jest wypowiadany w naturalnym, ale nie płynnym tempie, pozwalając mózgowi dostosować się do nowego brzmienia. Po tym, jak lektor wypowie wyrażenie po raz pierwszy, uczący się ma czas na zrozumienie tego, co zostało powiedziane, a następnie na ekranie pojawia się podpis i odtwarzane jest powtórzenie. Wygodne jest słuchanie nagrania w tle podczas jazdy samochodem, spaceru po mieście, wykonywania prac domowych. 


Praktyka

Praktyczne lekcje konwersacji pozwalają ćwiczyć umiejętności komunikacyjne i uczyć się nowych słów, popularnych zwrotów i zdań. W nagraniu wideo na przemian czytamy i mówimy angielskie wyrażenia za lektorem. Praktyka jest dostępna dla początkujących i odbywa się w wolnym tempie. Dzięki serii wizualnej uczniowie zapamiętują pisownię i zasady czytania tekstu.


Zobacz także:


1 615
40 wideo